Posti kokeilee ja investoi jakeluun

7.5.2014 09:12Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Itella Posti aloittaa tuotekohtaisen jakelukokeilun syksyllä kuudella paikkakunnalla. Kokeilun aikana yleispalvelutuotteet ja sanomalehdet sekä paketit kulkevat nykyisellä tavalla viitenä arkipäivänä viikossa, mutta yritysten lähettämiä kirjeitä, mainoksia ja aikakauslehtiä ei jaeta kokeilupaikkakunnilla tiistaisin. Itella suunnittelee myös suuria investointeja jakeluverkkoonsa.

Jakelukokeilu on postilain ja Itella Postin toimiluvan mukainen. Kokeilun taustalla ovat Itellan mukaan sähköisen viestinnän lisääntyminen ja voimakkaasti vähenevä postimäärä sekä asiakkaiden muuttuneet tarpeet. Muutokset koskevat vain kokeilupaikkakuntia eikä kokeilulla ole vaikutusta Itella Postin muihin palveluihin. Postinsaajille muutos on hyvin pieni, sillä pääosa jakelupalvelusta pysyy ennallaan.

Itella pyrkii vaikuttamaan jakelukustannuksiin myös lajittelukoneiden uudistamisella ja varastointipalvelujen kehittämisellä. Postin nykyisin käytössä oleva kirjelajitteluteknologia tulee elinkaarensa päähän tämän vuosikymmenen aikana. Suunnittelu uusien lajittelukoneiden hankkimiseksi on aloitettu. Kysymys olisi korvausinvestoinnista, joka toisi toteutuessaan useiksi vuosiksi jatkuvuutta postinlajitteluun pääkaupunkiseudun lisäksi myös maakuntiin.

Itella hakee perinteisen kirje- ja lehtipostin vähetessä kasvua verkkokaupasta ja sen tarvitsemista logistiikkapalveluista. Postikeskuksia uudistetaan mm. Turun seudulla ja pääkaupunkiseudulla.
Kuva: Itellan pakettiautomaatti.

Share: