Post-it-lappujen suosio säilyy

29.8.2018 07:58Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Jättikokoisia Post-it-lappuja käytetään usein palavereissa. Kuva: Paperipalvelu.

Paperittomasta toimistosta on puhuttu jo pitkään. Vaikka moni asia on muuttunut digitaaliseksi, palaverien ja tiimityön lisääntyminen luo tilalle uudenlaisia kirjoitustarpeita. Sen seurauksena esimerkiksi perinteisistä Post-it-lapuista valmistetaan yli puolimetrisiä arkkeja palaverikäyttöön ja valkotaulusta on tehty helposti siirrettävä kalvoversio.

Varsinkin työn luovassa suunnitteluvaiheessa käsin kirjoittamisen visuaalisuus auttaa ideoimaan ja hahmottamaan kokonaisuuksia. Tutkimusten mukaan käsin kirjoittaminen edistää asioiden sisäistämistä. Alalla jo 70 vuotta toimineen kotimaisen Paperipalvelun mukaan toimistotarvikkeiden kysyntä ja rooli on muuttunut. Nykyään niiden avulla muun muassa muunnellaan tiloja joustavasti palaverikäyttöön sopiviksi.

Paperittomuudesta on puhuttu milloin toimistojen, milloin kirjallisuuden kohdalla. Todellisuudessa paperi ei ole kadonnut useimmilta työpaikoilta. Sen käyttötarkoitukset ovat vain muuttuneet.

– Kaikki kommunikaatio ei vieläkään ole digitaalista. Suunnittelu- ja ideointivaiheessa asioita halutaan kirjoittaa käsin, nähdä visuaalisena kokonaisuutena. Tämä näkyy esimerkiksi bujoilun eli bullet journalin suosiossa. Bujoilussa tyhjään vihkoon kirjoitetaan ja piirretään kalenterin, tavoitelistojen ja päiväkirjan yhdistäviä muistiinpanoja, joilla jäsennetään elämää. Käsin kirjoittaminen yhdistyy vahvasti luovan toiminnan ja läsnäolon arvostamiseen, mainitsee markkinointi- ja hankintajohtaja Joanna Pepper-Koskimo Paperipalvelu Koskimo ja Rännäli Oy:sta.

Jättilapuilla joustavuutta palavereihin

Työpaikoilla on nähtävissä samankaltaista kehitystä kuin koulumaailmassa. Uudessa opetussuunnitelmassa tavoitteena on, että samoja oppimistiloja voi muokata joustavasti tilanteiden ja käyttötarkoitusten mukaan.

Tilojen muunneltavuudella pyritään edistämään tiimityötä, sillä tiimityön ja palaverien määrä on lisääntynyt. Yhtenä syynä pidetään milleniaalien määrän kasvua työpaikoilla. Heille yhdessä tekeminen on luontevampaa ja motivoivampaa kuin yksin puurtaminen. Yksi tapa muunnella toimistotiloja ovat siirrettävät kirjoitusalustat ja huonekalujen monikäyttöisyyden lisääminen.

– Monilla työpaikoilla palavereja pidetään tiloissa, joita ei ole sisustettu palaverikäyttöön. Tällaiseen tarpeeseen on kehitetty uudenlaisia välineitä, esimerkiksi jättikokoisia Post-it-lappuja sekä valkotaulukalvoja, joilla seinästä tai pöydästä voi tehdä hetkessä kirjoitusalustan. Palaverin jälkeen ne voi irrottaa, ottaa mukaan ja kiinnittää ideoinnin tulokset näkyviin vaikka tiimihuoneen seinälle, Pepper-Koskimo toteaa.

Share: