Painopaperien tuotanto puristuksessa

14.8.2020 09:45Uutiset » Tuotteet ja palvelut
UPM on sulkenut yhden Rauman kolmesta paperikoneesta. Kuva: UPM.

Koronaepidemia on iskenyt pahasti myös painettuun mediaan ja vähentänyt entisestään painopaperien kysyntää Euroopassa. Epidemia painoi Suomen paperitehtaiden tuotannon keväällä alimmalle tasolle vuosikymmeniin. Uhkana on useiden paperikoneiden alasajo tai muuttaminen kartonkikoneiksi. Painopaperien saatavuus voi heikentyä markkinoilla, kun talous kääntyy nousuun.

Alkuvuonna etenkin Kiinassa ja Euroopassa taloudellista toimeliaisuutta vaimentanut koronapandemia painoi metsäteollisuuden tuotantoa Suomessa. Paperituotteiden tuotanto laski Suomen tehtailla 1,0 miljoonaan tonniin huhti–kesäkuussa, eli alimmilleen Metsäteollisuus ry:n liki 30-vuotisen tilastoseurannan aikana.

Sellun ja kartongin tuotanto taas kääntyi hienoiseen kasvuun, kun koronapandemia ja sen hillitsemistoimet lisäsivät hygienia- ja pakkaustuotteiden kysyntää. Sellun tuotantomäärä nousi huhti–kesäkuussa 2,1 miljoonaan tonniin, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kartonkien tuotanto kasvoi tuntuvammat 11,1 prosenttia 1,0 miljoonaan tonniin.

– Metsäteollisuuden alkuvuosi oli kokonaisuudessaan synkkä. Vielä on kuitenkin ennenaikaista arvioida, johtaako korona paino- ja kirjoituspaperien tuotannon pysyvään supistumiseen vai palaako kysyntä tai osa siitä, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen arvioi.

Suomalaiset metsäyhtiöt ovat vähentäneet painopaperien tuotantoaan myymällä ja sulkemalla tehtaitaan ja muuntamalla paperikoneita kartonkikoneita. UPM sulki Raumalla yhden paperikoneen marraskuussa ja Stora Enso muuttaa Oulun paperitehtaan kartonkitehtaaksi. Oulun hanke valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Stora Enso lopettaa Oulussa päällystetyn puuvapaan Lumi-paperin tuotannon, mikä on aiheuttanut päänvaivaa LWC/MWC-papereiden ostajille. Ruotsalainen metsäyhtiö SCA on nähnyt tässä tilaisuutensa ja ryhtynyt tarjoamaan myös arkitettuna omia papereitaan Britanniassa.

Paperikoneiden lopettamisesta huhutaan

Myös Luonnonvarainkeskus ennustaa paperiteollisuudelle synkkiä näkymiä tälle vuodelle suhdannekatsauksessaan. Luken erikoistutkija Matleena Kniivilä ennustaa, että paperiteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät jäävät tänä vuonna peräti 15 prosenttia viime vuotta pienemmiksi.

Alkuvuoden lakkojen lisäksi tiedossa olevat koneiden sulkemiset vaikuttavat Suomen paperituotantomääriin merkittävästi. Kniivilän mukaan koronakriisin vaikutukset voivat olla paperiteollisuudessa mittavia, sillä kulutustapojen odotetaan muuttuvan ja digitalisaation voimistuvan, mikä vahvistaa painopaperien kysynnän alenevaa trendiä. Tämä kaikki näkyy paperin tuotannossa. Vuonna 2018 paperia tehtiin 6,7 miljoonaa tonnia, kun tämän vuoden ennuste on enää 4,9 miljoonaa tonnia.

Suomessa käydään nyt kiivasta keskustelua siitä, tullaanko lisää paperikoneita ajamaan alas. Keskustelua vauhditti Talouselämä-lehden artikkeli, jossa kerrottiin usean paperikoneen olevan sulkemisvaarassa Suomessa. Lehden mukaan uhattuna olisi Suomessa kolme tai neljä kokonaista paperitehdasta: UPM:n Jämsän tehtaat, Stora Enson Kemin Veitsiluodon tehdas ja mahdollisesti myös Stora Enson Anjalankosken tehdas Kouvolassa.

Joka tapauksessa paperin ostajien on varauduttava siihen, että valikoimassa tapahtuu muutoksia ja saatavuudessa voi olla ongelmia loppuvuonna.

Reino Lantto

Share: