Markprint sertifiointipuuhissa

18.11.2009 01:00Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Markprint Oy on hankkinut toiminnalleen uudet ympäristösertifikaatit FSC ja PEFC jo aiemmin painolaitoksella vuodesta 1993 käytössä olleen Joutsenmerkin lisäksi. FSC ja PEFC sertifioinnilla varmistetaan puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä.

Sertifikaatin haltija osoittaa edistävänsä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta ja varmentaa, että tuotteissa/paperissa käytetty puuraaka-aine on peräisin laillisista lähteistä. Järjestelmien vaatimukset ovat toisiaan vastaavat ja sertifioinnit tarkistaa ulkopuolinen, neutraali osapuoli.

Pohjoismaisen Joutsenmerkin käyttökriteereinä ovat kattavat ympäristövaatimukset mm. paperin valmistuksessa, kemikaalien käytössä ja jätehuollossa. Jos haluaa painotuotteelleen Joutsenmerkin, on valittava Joutsenmerkin käyttöön oikeutettu kirjapaino.

Linkki: www.markprint.fi

Share: