Markkinoija suosii sähköpostia – kuluttaja ei

29.8.2018 07:00Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Kuluttajat ovat asiakkuusviestinnän kanavista tyytyväisimpiä postilaatikkoon tulevista viesteistä. Kuva: Posti.

Postin ja IRO Researchin tuoreet tutkimukset osoittavat, että markkinointipäättäjien ajatukset kohdennetun asiakkuusviestinnän tulevista kanavavalinnoista ovat kaukana kuluttajien toiveista. Kuluttajat valittavat saavansa liikaa sähköpostia, mutta markkinoijat aikovat lisätä sen käyttöä.

Posti selvitti alkuvuonna 2018 haastatteluin kuluttajien ja markkinointipäättäjien odotuksia henkilötasolla kohdennetusta asiakkuusviestinnästä eri kanavissa. Lisäksi selvitettiin markkinointipäättäjien näkemyksiä eri markkinointikanavista silloin, kun he itse ovat asiakkuusviestien vastaanottajia.

Tutkimustulokset kertovat, että yleisesti ottaen sekä kuluttajista että markkinointipäättäjistä suurin osa kokee saavansa sopivan määrän heille henkilökohtaisesti osoitettua asiakkuusviestintää. Markkinoinnin kanavista selkeän poikkeuksen muodostaa kuitenkin sähköposti. Kuluttajista 63 prosenttia ja markkinointipäättäjistä peräti 73 prosenttia kokee saavansa liikaa asiakkuusviestejä sähköpostitse. Osasyy tähän lienee sähköpostiviestien suuri määrä. Kuluttajat saavat keskimäärin 14,3 henkilökohtaista asiakkuusviestiä viikossa. Muissa kanavissa henkilökohtaisia asiakkuusviestejä tulee viikoittain keskimäärin vain 2–3.

Postilaatikko mieluisin viestikanava

Lähes puolet markkinointipäättäjiltä arvioi lisäävänsä sähköpostin käyttöä asiakkuusviestintään jatkossa. Kuluttajat ja heille mainostavat markkinointipäättäjät tuntuvat muutenkin näkevän markkinoinnin kanavat ja määrät eri tavalla. Kuluttajat haluaisivat pääosin säilyttää nykyiset asiakkuusviestinnän määrät, kun taas mainostajat uskovat lisäävänsä asiakkuusviestintää tulevaisuudessa, varsinkin digitaalisissa kanavissa. Ainakaan teksti- ja multimediaviestejä ei toivota lisää, ne ovat epäsuositun kanava.

Markkinointipäättäjät suunnittelevat vähentävänsä panostuksia printtiviestintään. Noin puolet markkinointipäättäjistä arveli, että jatkossa he käyttävät asiakkuusviestinnässään osoitteellista printtijakelua nykyistä vähemmän, ja 20 prosenttia arvioi, ettei osoitteellista printtiä käytetä heillä tulevaisuudessa lainkaan. Kuitenkin kuluttajat ovat asiakkuusviestinnän kanavista tyytyväisimpiä postilaatikkoon tulevista viesteistä. Kuluttajista 74 prosenttia ilmoitti saavansa osoitteellista printtimarkkinointia nykyisin joko sopivasti tai liian vähän. Vain 21 prosenttia kertoi saavansa sitä liikaa.

Share: