M-real laajentaa palvelujaan

12.6.2008 10:18Uutiset » Tuotteet ja palvelut

M-real lanseerasi Drupassa laajan palvelukokonaisuuden, Galerie Print Performance Services, joka auttaa painajia ja kustantajia saavuttamaan entistäkin tasaisempaa laatua ja parantamaan tehokkuuttaan.

Palvelukokonaisuuden käytännön toteutuksesta vastaa asiantuntijatiimi, Galerie Print Performance Services Team, jonka osaaminen kattaa koko painotuotteen tuotantoprosessin ja paperin osuuden optimoinnin prosessin eri vaiheissa, keskittyen erityisesti värinhallintaan ja painatusprosessien tehokkuuden parantamiseen..

– Asiakkaamme toimivat erittäin haastavilla markkinoilla ja M-realin tavoitteena on auttaa heitä parantamalla painetun median kilpailukykyä korkean laadun, houkuttelevuuden ja optimaalisen värintoiston kautta. Painetulla medialla on lisäksi mahdollisuus suureenkin kustannustehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi Suomessa tehdyn painatustehokkuusprojektin mukaan 2% ajotehokkuuden parannus 16-sivuisella painokoneella tuotti €35,000 vuotuiset säästöt. Lisäksi 2% painohylyn vähennys 16-sivuisella painokoneella tuotti €50,000 vuotuiset säästöt. Tällaisista yksittäisistä säästöistä kertyy helposti merkittäviä säästöjä kokonaiskustannuksissa, kertoo Gregory Gettinger (Executive Vice President, M-real Graphic Papers).

M-realin värinhallintapalvelu auttaa asiakkaita hallitsemaan värintoistoprosessinsa tehokkaammin ja parantaa värien ja painolaadun tasaisuutta läpi koko tuotantoprosessin. Palvelun avulla pystytään standardisoimaan, työnkulkua, minimoimaan virheitä ja kehittämään vedostusta siten, että saadaan aikaiseksi lopputulosta aiempaa lähempänä olevia ja realistisempia vedoksia. Värinhallintaa kehittämällä painoprossesin tehokkuuskin paranee nopeamman kuntoonlaiton ja alhaisemman painohylyn kautta.

Asiakkaat positiivisesti yllättynyneitä

M-realin asiantuntijat toteuttivat viime vuonna yli 50 värinhallintaprojektia eri maissa. Esimerkiksi Espanjassa tehtiin värinhallintaprojekti Litografia Rosés painotalon kanssa. Projektin tavoitteena oli rakentaa painolaitokselle oma värinhallintaprosessi sekä saada ISO-standardin mukainen sertifiointi. M-real analysoi vedoksia ja painettuja näytteitä ja antoi suosituksia ISO-standardin mukaisia Galerie ICC-profiileita varten. M-realin asiantuntijat myös kouluttivat painolaitoksen myynti- ja tuotantohenkilöstöä värinhallinnan perusteisiin.

– Meidän mielestämme oli epätavallista, että paperintoimittaja on kiinnostunut värinhallinnasta. Olimme yllättyneitä M-realin osaamisesta ja konsultaatioavusta ja aiommekin jatkaa ja tiivistää yhteistyötämme tulevaisuudessa, kertoo Francesc Farres, Prepress & I+D Director, Litografia Rosés.

Pullonkaulat esiin

M-realin painatuksen tehokkuuspalvelun avulla pystytään tunnistamaan painatusprosessin tehokkuuden parannuskohteet ja löytämään prosessin pullonkaulat. Prosessia kehittämällä voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä ja parantaa koko prosessin tehokkuutta. Tehokkuutta voidaan mitata tuotannon eri osa-alueilla, kuten painokoneella, jälkikäsittelyssä, tuotannonsuunnittelussa sekä työtavoissa ja –prosesseissa. M-realin asiantuntijat käyttävät painatuksen tehokkuuden arvioinnissa herkkyysanalyysitekniikoita, erityisiä mittalaitteita ja ohjelmistoja.

M-realin Print Performance Service -tiimi tekee myös tiivistä yhteistyötä alan teollisuuden johtavien toimijoiden, kuten painoväri- ja paperikonevalmistajien, kanssa. Eri toimijat hakevat yhdessä keinoja yhteisten painatustellisuuden ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi, M-real ja Sun Chemical julkaisivat äskettäin yhdessä laaditun heatset-painatuksen ongelmanratkaisuoppaan (Troubleshooting Guide), jossa esitellään parhaaksi todettuja käytäntöjä tyypilllisiin painatusongelmiin.

Print Performance Services –palvelu on osa viime vuoden lokakuussa julkistettua Galerie Customer Program –palvelukokonaisuutta. Sen ytimen muodostavat selkeä papervalikoima, nopeampi paperin saatavuus, paperin entistä tasaisempi laatu, ja uusi Print Performance Services –palvelukokonaisuus.

Share: