Kaikille uusille lapsille annetaan kirja

25.1.2019 08:00Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Lukulahja lapselle -kampanja aktivoi lukemaan. Kuva: Lukukeskus/Mirkka Golnick.

Suomessa tehdään kolmen vuoden aikana ainutlaatuinen panostus lukemiseen. Kaikille vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille jaetaan kirjalahja osana neuvolatarkastusta. Suurpanostus toteutetaan julkisin ja yksityisin varoin.

Suomen Kulttuurirahaston 1,2 miljoonan euron panostus Lukulahja lapselle -ohjelmaan mahdollistaa kaksi lastenkirjaa, jotka kustannetaan erityisesti tätä tarkoitusta varten. Lisäksi eduskunta on päättänyt lisätä Lukukeskuksen määrärahaa 250 000 euroa vuosina 2018 ja 2019. Lisäys mahdollistaa valistusmateriaalien tuottamisen kirjalahjan yhteydessä. Yhteishankkeella pyritään varmistamaan tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen ja lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen kaikille lapsille Suomessa. Suomen- ja ruotsinkielisten kirjojen lisäksi osa tarinoista käännetään Suomessa eniten puhutuille muille kielille.

– Olen erittäin iloinen tästä Kulttuurirahaston ja eduskunnan yhteisestä panostuksesta lapsiperheille. Uskon sen vaikuttavan myönteisesti suomalaislasten lukutottumuksiin, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa.

Tutkimusten mukaan lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin vaikuttaa enemmän se, kuinka paljon kotona luetaan kuin perheen muut lähtökohdat tai taloudellinen tilanne. Jo vauva-aikana aloitetut lukuhetket tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja perheen välistä vuorovaikutusta. Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Näin ollen varhaisilla lukukokemuksilla on ratkaiseva merkitys osaamiserojen kaventamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen yhteiskunnassa, tiedotteessa todetaan.

Suomalaisten vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi. Jopa 16% suomalaisvanhemmista kertoo pitävänsä lukemisesta vain vähän. Jotta lukeminen säilyisi jokaisen perheen arjessa, tietoa lukemisen ja kielellisen vuorovaikutuksen merkityksestä tulee lisätä erityisesti sellaisten vanhempien joukossa, jotka eivät ole kiinnostuneita lukemisesta. Lisäksi perheille on tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet lukuharrastuksen aloittamiseen. Neuvola on paras paikka tavoittaa kaikki vanhemmat.

Share: