Hiilineutraaleista painotuotteista kilpailuvaltti

6.11.2020 10:35Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Norjan suurimpiin kuuluva Fjell og Vidde -aikakauslehden painotyö siirrettiin äskettäin Puolasta Norjaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Kuva: DNT.

Painotuotteen hiilineutraalisuus tai mahdollisimman pienet päästöt on nousemassa kilpailuvaltiksi ympäristönsuojeluun panostaville painotaloille. Norjan suurimpiin kuuluva aikakauslehden painotyö siirrettiin äskettäin Puolasta Norjaan sen takia, että norjalaisen painajan hiilidioksidipäästöt olivat selvästi pienemmät kuin puolalaisen painotalon. Suomessa on jo ensimmäiset hiilineutraalit aikakauslehdet.

Norjan vaelluksen harrastajien järjestö Norwegian Trekking Association (DNT) julkaisee jäsenlehteä Fjell og Vidde, joka on levikiltään suurimpia aikakauslehtiä Norjassa. DNT tilasi Grafkom-uutispalvelun mukaan Endrava-konsultilta selvityksen siitä, missä järjestön kannattaa painaa lehtensä vähentääkseen sen päästöt minimiin.

Selvityksen johtopäätös oli selvä. Norjalainen Ålgård Offset pystyy painamaan lehden selvästi pienemmillä päästöillä kuin puolalainen painotalo. Laskelmaan sisältyi paperin kuljetus painotaloon ja lehden toimitus asiakkaille. Ålgårdin työhön liittyvät päästöt olivat vuodessa 105 hiilidioksiditonnia ja kilpailijan 249 tonnia.

Puhdasta energiaa vedestä ja auringosta

Ålgårdin kilpailuetuja ovat lehden kuljetuksessa paljon käytetyt rautatiekuljetukset sekä kokonaan vesivoimaan perustuva sähkö.

Vaasassa toimiva suomalainen painotalo UPC Print on kehittänyt valtikseen sähkön tuotannon pitkälti aurinkokennoilla. Yrityksen aurinkovoimala on yksi Suomen suurimmista ja tuottaa painotalon sähköstä noin 20 %, kesäkuukausina lähes kaiken.

UPC:n toimitusjohtaja Sture Udd kertoi Print&Medialle (lehti 5-6/2020), että puhdas energia on tärkeä myyntiargumentti, joka tuo kilpailuetua suhteessa Baltian maiden ja Puolan kilpailijoihin.

– Kiinnostus asiakkaissa on ollut aika merkittävä, ja aurinkosähkö on monelle brändi ja selvä etu, Udd sanoo.

Päästöjen kompensointi yksi keino

Saksalainen verkkopainotalo Onlineprinters lupaa hyvittää painotyön hiilidioksidipäästöt  kokonaan niille asiakkaille, jotka tilaavat töitä painettavaksi kierrätyspaperilla. Hyvityksestä ei peritä lisämaksua. Onlineprinters kompensoi näiden töiden päästöt yhteistyössä Climate Partners -yrityksen kanssa. Kompensaatio tehdään puiden istutuksella Saksassa tai sademetsien suojelulla Brasiliassa.

Myös PunaMusta on panostanut hiilineutraaleihin painotöihin tehostamalla tuotantoprosessiaan ja kompensoimalla prosessista jäljelle jäävät vähäiset päästöt täysimääräisesti. Nordic Offset on PunaMustan kumppani päästökompensoinnissa. Ne on kohdistettu Gold Standard -sertifioidun ilmastoprojektin kautta metsityshankkeeseen Etiopiassa.

Talouden viikkolehti Talouselämä muuttui PunaMustan tekemänä ensimmäisenä Suomessa julkaistuista journalistisista printtimedioista täysin hiilineutraaliksi syyskuun lopussa. Nyt myös PunaMustan painama Uusiouutiset on tiedotteen mukaan sataprosenttisesti hiilineutraali.

Suoramarkkinointikin voi olla hiilineutraalia. Suoraa painava Laine Direct kertoo, että yritys on määrätietoisesti pienentänyt tuotantonsa hiilijalanjälkeä ja 17.12.2019 lähtien tuotanto on ollut täysin hiilineutraalia.

Hiilineutraalista painamisesta kerrotaan lisää juuri ilmestyneessä Print&Media-lehden Talousnumerossa. Sen teema on yritysvastuu.

Reino Lantto

Talouselämä on Pohjoismaiden suurin talouden viikkolehti. Kuva: Talouselämä/Antti Mannermaa.
Share: