Etikettipainamisen vaatimustaso nousussa

9.3.2018 09:41Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Kuva: Xeikon.

Etikettipainamisen globaalit trendit näyttävät nostavan etikettituotteiden ja niiden valmistustekniikan vaatimustasoa. Smithers Piran uusi tutkimus nostaa esiin kuusi trendiä, jotka muuttavat markkinoiden dynamiikkaa lähivuosina.

Tutkimuksen mukaan etikettipainamisen markkinat ovat kasvaneet tasaisesti ja niiden arvo oli noin 37 miljardia dollaria vuonna 2017. Kasvu tulisi jatkumaan 4,1 %:n vuosikeskiarvolla vuoteen 2022 asti. Suurimmat markkinat ovat Aasiassa, jossa kasvu on ollut keskimäärin 8 % vuodessa viiden viimeisen vuoden aikana.

Smithers Piran tutkimus ”The Future of Label Printing to 2022” tunnistaa yhdeksi keskeiseksi trendiksi etikettien keventymisen. Pakkausten käyttäjät ja teollisuus siirtyvät koko ajan käyttämään yhä ohuempia pakkausmateriaaleja. Etiketeissä tämä näkyy entistä pienempinä etikettikokoina tai ohuempina materiaaleina.

Painon vähentäminen liittyy pakkausten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Kierrätettävyys on vahva trendi. Etiketeillä on siinä melko pieni merkitys, mutta esimerkiksi PET-pulloille kehitetään etikettimateriaaleja, jotka helpottavat niiden kierrätysprosessia.

Tuotannossa selvä trendi on automaation lisääntyminen vastauksena lyhyempiin sarjoihin, lyhentyneisiin toimitusaikoihin ja joustavuuden tarpeeseen. Automaatiota pystytään parantamaan tuotannon ohjausjärjestelmillä ja uudella tekniikalla. Yksi vastaus tähän ja trendi on digitaalisen painotekniikan käyttöönotto tuotannon joustavuuden lisäämiseksi.

Smithers Piran mukaan yksi trendi on premium-tuotteiden lisääntyminen. Erikoistehosteiden avulla voidaan parantaa tuotteen laatumielikuvaa. Myös erikoisemmat materiaalit voivat tulla kysymykseen.

Väärentämisen estoratkaisut ovat hyvin tärkeitä lääketeollisuudella, mutta turvaominaisuuksia käytetään yhä enemmän myös muiden tuotteiden pakkauksissa ja etiketeissä. Alkoholijuomien valmistajat ovat olleet aktiivisesti kehittämässä älyetikettejä.

Share: