Yritystukien haku lähtenyt käyntiin

1.4.2020 07:56Uutiset » Toimiala
Suomen Yrittäjät on tiivistänyt yritystukien hakemisen tähän kuvaan.

Valtio on luvannut avustaa yrityksiä miljardilla eurolla koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Tukien hakuperusteet ovat nyt selvillä ja haku on käynnissä. Kaikkien tukien saamisen edellytyksenä on elinkelpoinen yritys ja liiketoiminta. Tukea haetaan eri paikoista sen mukaisesti, kuinka monta henkeä yritys työllistää.

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. Tukea voivat hakea myös ne yritykset, joissa on useita yrittäjiä, vaikka heillä ei olisi työntekijöitä. Ely-keskuksen tuki on suoraa rahallista tukea, eikä lainaa.

Yksinyrittäjät hakevat ensisijaisesti toimintatukea omasta kunnastaan. Tuen summa on 2 000 euroa. Haku ei vielä ole auki, mutta Työ- ja elinkeinoministeriö uskoo haun aukeavan parin viikon sisällä. Kunnat tiedottavat haun aukeamisesta. Lisäksi yksinyrittäjät voivat hakea tulossa olevaa laajennettua yrittäjän työttömyyskorvausta toimintatuen rinnalla. Toimintatuki otetaan huomioon työttömyysturvaa haettaessa.

Isommille 6-250 henkeä työllistäville yrityksille tukea voi saada Business Finlandilta. Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua koronavirustilanteen vuoksi. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville, 6–250 henkeä työllistäville pk-yrityksille ja pienille suuryrityksille, eli niin sanotuille midcap-yrityksille, joiden yritysmuoto on Oy, Oyj, KY, Ay tai Osk.

Business Finlandin rahoitus on luonteeltaan kehittämistukea ja siinä on 20 prosentin omavastuuosuus. Tukea on kahta erilaista, esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta. Yritys ei voi hakea niitä samanaikaisesti.

Suorien yritystukien lisäksi valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja.

Lisätietoja tukien hakemisesta löytyy tukea antavien laitosten sivuilta. Suomen Yrittäjät kertoo verkkopalvelussaan www.yrittajat.fi kattavasti tukien jakamisesta ja hakemisesta.

Share: