Yritykset turvautumassa takaisin omatarvepainoihin?

11.9.2009 09:44Uutiset » Toimiala

Runsaasti paino- ja tulostuspalveluita tarvitsevat yritykset turvautuvat yhä enemmän omatarvepainoihin sen sijaan, että ulkoistaisivat tulostustarpeensa painotaloille, selviää Canonin teettämästä omatarvepainojen tutkimuksesta.Tutkimus on alan arvostetun asiantuntijan, Frank Romanon tekemä, ja on jatkoa viime vuoden Insight Report -tutkimukselle.

Jopa puolet digitaalisista tulostusjärjestelmistä myydään omatarvepainoihin. Uusi markkinatilanne haastaa painotalot uudistamaan toimintatapojaan ja järjestelmiään. Aika tilauksesta toimittamiseen on lyhentynyt radikaalisti. Tulosteita ei odoteta päivää pidempää ja joskus voidaan puhua vain tunneista. Näissä tilanteissa yritysten omatarvepainot erottuvat usein edukseen.

Canonin tilaama ja Rochester Institute of Technologyn toteuttama ”Corporate Reprographics: Trends and Opportunities” -tutkimus on kattavin koskaan tehty selvitys yritysten omatarvepainoista. Tutkimuksessa haastateltiin noin 700 omatarvepainojen johtajaa ja painoalan asiantuntijaa maailmanlaajuisesti. Eurooppalaisten omatarvepainojen osuus haastateltavista oli kattava, noin 60 %.

Tutkimus kertoo merkittävästä muutoksesta vuosia jatkuneeseen ulkoistamistrendiin. Tavallisimpia syitä omatarvepainon käyttämiseen ovat nykyaikaisen teknologian tarjoama joustavuus ja tietoturva. Omatarvepainojen toimintabudjetti oli keskimäärin yli kaksi prosenttia yrityksen liikevaihdosta, ja 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä piti omatarvepainoa kriittisenä osana viestintäverkostoaan. 


Mielenkiintoista tutkimuksessa oli se, että jopa noin 60 prosenttia omatarvepainojen tulostustöistä laskutetaan emoyhtiöltä. Näin halutaan nähdä onko toiminta liiketoiminnallisesti kannattavaa. Digitaalisen painotekniikan osuus on kasvanut paljon, kun offsetia käytetään omatarvepainoissa lähinnä kirjekuorien ja lomakkeiden painamiseen. Vastaajista jopa 75 % näki, että yritys säästää, kun tulostyöt tehdään talon sisällä. Tämä luku ei kuitenkaan perustu faktaan, vaan haastateltavien arvioon.

– Suomessa omatarvepainojen määrä on noin 200–250 riippuen laskentamenetelmistä. Määrä on kääntynyt jälleen kasvuun, kertoo Canon Oy:n toimitusjohtaja Harry Nyström.

– Painoala on murroksessa. Yritykset, jotka investoivat uuteen teknologiaan ja työnkulkujen parantamiseen, pärjäävät myös tulevaisuudessa. Avainasemaan nousee kustannustehokkuuden, joustavuuden ja palvelutason parantaminen digitaalisen painotekniikan tarjoamin mahdollisuuksin, Canonin ammattitulostusratkaisujen markkinointipäällikkö Juha Wallin sanoo. 


Prosessit osaksi it-infraa

Digitaalisen painoteknologian ja -ohjelmistojen yleistymisen myötä omatarvepainon prosessit nivoutuvat yhä tiiviimmin yrityksen muun it-infrastruktuurin yhteyteen. Esimerkiksi Web-to-Print-palvelun merkitys kasvaa jatkuvasti. Noin kaksi kolmasosaa tiedostoista toimitetaan painoon verkon kautta, ja trendi on kasvava.

Sen sijaan vaihtuvan tiedon tulostus (Variable Data Printing), joka mahdollistaa tulostettavien dokumenttien sisällön muuttamisen lennossa, on yritysten omatarvepainoissa vajaakäytössä. Lähes kaikilla tutkituilla omatarvepainoilla oli käytössään ohjelmisto vaihtuvan tiedon tulostamiseen, mutta vain noin neljäsosa käytti sitä aktiivisesti. Tekniikan mahdollisuudet tunnettiin, mutta niiden hyödyntämistä pidettiin yleisesti ottaen liian monimutkaisena ja vaikeana.

Canon panostaa jatkuvasti graafisen alan ratkaisujen kehittämiseen tavoitteena tukea asiakkaiden liiketoimintaa ja tuottaa heille lisäarvoa sellaisilla prosesseilla, jotka ovat kustannustehokkaita ja tuottavia. 


– Heikommin kannattavien liiketoiminta-alueiden tilalle on kehitettävä tuottavampia, palvelu- ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja, jotka todella tuottavat lisäarvoa. Omia asiakkaitaan kuuntelemalla ja kehittämällä tarjoamaa kirjapaino- ja omatarvepainoasiakkaamme pystyvät rakentamaan uusia bisnesmahdollisuuksia ja sellaisia palveluita, jotka vastaavat heidän asiakkaidensa muuttuneisiin viestintätarpeisiin, Juha Wallin selventää.

Lisätietoja: Canon Oy, Ammattitulostusratkaisut, markkinointipäällikkö Juha Wallin, puhelin 010 544 4327.

Share: