Vilppulassa painetut lastenlehdet testattu ja todettu turvallisiksi

2.11.2012 11:45Uutiset » Toimiala

aku ankka

MTV3-kanavan 45 minuuttia -ohjelmassa kerrottiin keskiviikkona 31.10., että Sanoma Magazinesin lastenlehtien painamisessa olisi muutama vuosi sitten käytetty työntekijälle allergisia oireita aiheuttavaa painovärejä. Sanoma Magazines on testannut kyseisessä painossa (silloin Edita Prima Vilppula) painetut Aku Ankka -lehdet eurooppalaisten lelujen turvallisuusstandardien EN 71-3:1994 ja A1:2000 mukaisesti. Näissä testeissä lehdet todettiin turvallisiksi. Lisäksi lehdet on testattu VTT:n KCL-laboratoriossa ruoan kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille tarkoitetuilla testeillä. Niiden mukaan lehdet kelpaavat materiaalinsa ja painoväriensä puolesta myös ruoan kääreeksi.

MTV3:n mukaan Edita Priman Vilppulan-painossa käytettiin UV-värejä, joiden takia kolme yhdeksästä painon työntekijästä sairastui vuonna 2009. Painossa tehtiin muun muassa vero-oppaita ja Sanoma Magazinesin lastenlehtiä kuten Aku Ankkaa. MTV3:n mukaan Edita olisi salannut painotekniikkaan liittyvät sairastumiset ja terveysriskiepäilyt lehtiä kustantavalta Sanoma Magazinesilta.

Vilppulan paino oli ympäristösertifioitu

Edita Priman tiedotteen mukaan Vilppulan painotuotteet ovat aina olleet turvallisia ja täyttäneet kaikki painotuotteille asetetut laatuvaatimukset. Editan painotuotantolaitokset ovat ISO 14001 -sertifioituja ja niiden tuotannossa käytettävät värit ja muut materiaalit ovat Joutsenmerkki-hyväksyttyjä. Myös Vilppulan painotalo oli ISO 14001 -sertifioitu ja siellä käytettiin vain Joutsenmerkki-hyväksyttyjä värejä ja muita materiaaleja.

– UV-painaminen on laajalti käytetty, tavanomainen painomenetelmä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Kaikki painomenetelmästä julkaistut tutkimukset osoittavat, että UV-menetelmällä painetut tuotteet ovat ehdottoman turvallisia. Myös Vilppulassa tehty tutkimus osoittaa tämän, sanoo Edita Priman toimitusjohtaja Heikki Autio.

– Edita Prima panostaa työntekijöiden työterveyteen ja hyvinvointiin. Työn aiheuttamiin terveyshaittoihin suhtaudutaan aina vakavasti ja niihin reagoidaan välittömästi. Vilppulassa esille tulleet ongelmat käsiteltiin heti yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Parannustoimenpiteiden jälkeen ei ongelmia enää ilmennyt, Autio kertoo ja tähdentää, että työsuojeluohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää.

–Vilppulassa kiinnitettiin erityistä huomiota UV-painamiseen liittyvien työohjeiden noudattamiseen.

Vilppula konkurssiin keväällä 2011

Edita Prima myi Vilppulan yksikkönsä vuoden 2011 alussa Painotalo Miktorille. Editan tiedotteen mukaan myynti tehtiin konsernin strategian mukaisesti, koska Edita Priman painoliiketoiminnassa keskitytään kohdennettuihin ja personoituihin painopalveluihin. Tästä syystä yhtiö myi suurivolyymiseen tuotantoon perustuneen Vilppulan tuotantoyksikön.

– Vilppulan painotalon ostajalla oli tiedossaan kaikki yksikön liiketoimintaan olennaisesti liittyvät asiat. Ostajalta ei tietenkään salattu mitään tietoa. Myös työterveyshuollon dokumentaatio oli ostajan saatavilla. Vastuullisena yrityksenä noudatimme liiketoimintakaupassa lakia ja hyvää eettistä toimintatapaa, Autio sanoo.

Sanoma Magazinesin yhteistyö Vilppulan painon kanssa päättyi keväällä 2011, jolloin painotoiminnasta vastasi Painotalo Miktor. Painotalo Miktorin Vilppulan paino ajautui konkurssiin huhtikuussa. Keväästä 2011 lähtien kaikki Sanoma Magazinesin lastenlehdet on painettu painotalo Punamustassa.

Share: