Viestintäala kilpailukykysopimukseen

16.6.2016 08:30Uutiset » Toimiala

Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen kaikkien Viestinnän Keskusliiton sopimien työehtosopimusten osalta. VKL:n hallinto on hyväksynyt neuvottelutulokset työehtosopimusratkaisuiksi.

Nyt voimassa olevien työehtosopimusten voimassaoloa jatketaan vuodella. Suomen Journalistiliiton ja VKL:n välillä solmitut työehtosopimukset ovat voimassa 30.11.2017 saakka. TEAMin, Grafinetin ja Pron sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Sopimuskauteen ei sisälly palkankorotuksia.

Työaikaa pidennetään 24 tunnilla 1.1.2017 lukien. Työajan pidentäminen toteutetaan paikallisesti sopien. Mikäli paikallista sopimusta ei synny, menetellään ns. perälaudan mukaisesti. Paikallista sopimista, neuvotteluaikaa ja perälautaa koskevat määräykset ovat erilaisia eri henkilöstöryhmissä.

Neuvottelutulokset sisältävät myös kilpailukykysopimuksen mukaisen selviytymislausekkeen työnantajan taloudellisten vaikeuksien varalta. Se on saman sisältöinen kaikissa työehtosopimuksissa.

Sopimusratkaisut vaihtelevat jonkin verran työehtosopimuksesta riippuen. Työehtosopimusten muutokset tulevat voimaan sopimuskauden alusta lukien.

Share: