Värikustannukset rajoittavat mustesuihkun kasvua

25.5.2018 09:25Uutiset » Toimiala
Mustesuihkua käytetään yhä suuremmissa painokoneissa. Uusi Océ ProStream on Canonin järein mustesuihkupainokone. Kuva: Reino Lantto.

Mustesuihkupainaminen lisääntyy kaikilla painamisen markkinoilla ja alueilla. Kasvu on nopeinta erikoissovelluksissa. Drupan inkjet-raportin mukaan värikustannukset ovat merkittävin kasvua rajoittava tekijä painotalojen ja toimittajien mielestä.

Messujärjestäjä Drupa julkaisi toukokuussa viidennen painoalaa valottavan Global Trends Report -tutkimuksen. Siihen liittyen on tutkittu erikseen mustesuihkupainamisen markkinoita. Alan trendejä on kyselty noin 300 painajalta ja toimittajalta.

Drupan mukaan viime vuosina inkjet on kehittynyt nopeasti. Alkuvaiheen ongelmat painolaadussa ja materiaalivalikoiman suppeudessa on voitettu. Mustesuihkua pidetään nyt kypsänä ja vakaana tuotantotekniikkana, jolla voidaan painaa korkeatasoisia töitä erilaisilla materiaaleilla.

Tutkimuksen mukaan mustesuihkulle löytyy kilpailukykyisiä sovelluksia kaikilta markkinoilta, ja se mahdollistaa uusille markkinoille pääsyn. Mustesuihkupainaminen kasvaa sitä nopeammin, mitä erityisempi markkina on.

Suurimmaksi kasvua rajoittavaksi tekijäksi koetaan värien hinta. Seuraavaksi tärkein tekijä investointipäätöksissä on huoltotuki.

Alan laitetoimittajat investoivat voimakkaasti inkjetin kehittämiseen. Se edustaa kuitenkin toimittajien liikevaihdosta useimmilla vielä melko pientä osaa. Usein mustesuihkutekniikka on yksi vaihtoehto muiden tarjottavien tekniikoiden rinnalla.

Drupa julkaisee Spotlight on Inkjet -raportin toukokuun lopussa.

Reino Lantto

Share: