Uutta osaamista tarvitaan graafisella alalla

27.1.2014 09:05Uutiset » Toimiala

Graafisessa teollisuudessa tarvitaan tulevaisuudessa funktionaalisen painamisen hallintaa ja kykyä hyödyntää älyteknologioita. Tuotekehitystaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien ymmärtäminen käyvät yhä tärkeämmiksi. Opetushallituksen hankkeessa on selvitetty, millaista osaamista graafisessa teollisuudessa tarvitaan seuraavien 10 – 15 vuoden aikana.

Tulevaisuudessa pitää ennakointihankkeen raportin mukaan panostaa entistä enemmän asiakaslähtöisyyteen sekä asiakkaan tarpeiden ja odotusten ymmärtämiseen. Työtä tehdään yhä enemmän verkostoissa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tämä edellyttää vuorovaikutustaitoja, tiimityötaitoja, valmiuksia projektityöskentelyyn sekä työn monialaista hallintaa. Myös liiketoimintaosaamisen ja myynnin merkitys korostuu.

Toivottavan skenaarion mukaan digitaaliset ja monikanavaiset julkaisutekniikat lisäävät viestintää ja mainontaa, mikä tukee myös graafisen teollisuuden kehittymistä. Yritysten liiketoimintastrategiat erilaistuvat ja asiakaslähtöisyys lisääntyy. Alalla tuotetaan markkinoinnin, viestinnän ja logistiikan visuaalisia kokonaisratkaisuja monikanavaisesti.

Graafisen asiantuntemuksen tarve lisääntyy myös alan ulkopuolella. Teknisen kehityksen edetessä alan työtehtävät muuttuvat, ja syntyy kokonaan uudenlaisia työtehtäviä. Työvoimalta edellytetään sekä laaja-alaista että erikoistunutta osaamista. Alan tutkintoihin tulee lisätä uusien teknologioiden edellyttämiä osa-alueita.

Kuva: Agfa.

Share: