UPM:n kannattavuus heikkeni

29.4.2009 11:20Uutiset » Toimiala

UPM:n kannattavuus painui kaikkien tuotteiden heikentyneen kysynnän myötä. Tulos osaketta kohti ensimmäisellä neljänneksellä oli -0,30 ja liiketappio 95 miljoonaa euroa.

– Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 23 % viime vuodesta. Paperien, tarralaminaattien, vanerin ja sahatavaran kysyntä heikkeni, ja toimituksemme olivat huomattavasti viimevuotista alemmat kaikissa liiketoiminnoissa. UPM:n kannattavuus laski selvästi ja liiketoimintamme oli tappiollista, toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2009 ensimmäistä neljännestä.

– Toiminta näissä äärimmäisissä olosuhteissa on ollut haastavaa. Kaikesta huolimatta Paperi-liiketoimintamme käyttökateprosentti parani. Paperi on selviytynyt tilanteesta korkeammilla hinnoilla, järkeistämällä toimintoja sekä sopeuttamalla tuotantoa kysyntään. Kiinnitimme myös erityistä huomiota markkina- ja asiakasjakauman parantamiseen.

– Keskityimme kassavirtaan ja kustannussäästöihin, ja liiketoiminnan rahavirta oli hyvä. Pysyvillä kustannussäästötoimenpiteillä ja lomautuksilla laskimme kiinteitä kustannuksia 70 miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna. Korkeat puu- ja energiakustannukset ovat edelleen haaste.

– Kolmen viime vuoden aikana UPM on merkittävällä tavalla uudistanut tuotantorakenteitaan ja koko yhtiön toimintaa. Tuotantomme ja organisaatiomme ovat nyt tehokkaat ja hyvässä kunnossa toimimaan myös hitaan kasvun ympäristössä.

– Tänä vuonna emme odota taloudellisen toiminnan elpyvän siten, että sillä olisi merkittävää vaikutusta päätuotteidemme kysyntään. Tämä tarkoittaa viime vuotta selkeästi alempia toimitusmääriä ja määräaikaisia tuotantoseisokkeja useimmilla tuotantolinjoillamme, Pesonen toteaa.

Share: