UPM:n kannattavuus heikkeni

29.4.2009 11:20Uutiset » Toimiala

UPM:n kannattavuus painui kaikkien tuotteiden heikentyneen kysynnän myötä. Tulos osaketta kohti ensimmäisellä neljänneksellä oli -0,30 ja liiketappio 95 miljoonaa euroa.

– Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 23 % viime vuodesta. Paperien, tarralaminaattien, vanerin ja sahatavaran kysyntä heikkeni, ja toimituksemme olivat huomattavasti viimevuotista alemmat kaikissa liiketoiminnoissa. UPM:n kannattavuus laski selvästi ja liiketoimintamme oli tappiollista, toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2009 ensimmäistä neljännestä.

– Toiminta näissä äärimmäisissä olosuhteissa on ollut haastavaa. Kaikesta huolimatta Paperi-liiketoimintamme käyttökateprosentti parani. Paperi on selviytynyt tilanteesta korkeammilla hinnoilla, järkeistämällä toimintoja sekä sopeuttamalla tuotantoa kysyntään. Kiinnitimme myös erityistä huomiota markkina- ja asiakasjakauman parantamiseen.

– Keskityimme kassavirtaan ja kustannussäästöihin, ja liiketoiminnan rahavirta oli hyvä. Pysyvillä kustannussäästötoimenpiteillä ja lomautuksilla laskimme kiinteitä kustannuksia 70 miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna. Korkeat puu- ja energiakustannukset ovat edelleen haaste.

– Kolmen viime vuoden aikana UPM on merkittävällä tavalla uudistanut tuotantorakenteitaan ja koko yhtiön toimintaa. Tuotantomme ja organisaatiomme ovat nyt tehokkaat ja hyvässä kunnossa toimimaan myös hitaan kasvun ympäristössä.

– Tänä vuonna emme odota taloudellisen toiminnan elpyvän siten, että sillä olisi merkittävää vaikutusta päätuotteidemme kysyntään. Tämä tarkoittaa viime vuotta selkeästi alempia toimitusmääriä ja määräaikaisia tuotantoseisokkeja useimmilla tuotantolinjoillamme, Pesonen toteaa.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone