UPM suunnittelemassa biojalostamoa Kiinaan

10.1.2008 09:29Uutiset » Toimiala

UPM ja suomalainen teknologiayhtiö Chempolis Oy ovat allekirjoittaneet lisenssisopimuksen kokonaan uudentyyppisen biojalostusmenetelmän käyttöönottamisesta sellun ja biokemikaalien tuotannossa.Sellun ja biokemikaalien raaka-aineina käytetään ei-puuperäisiä (non-wood) raaka-aineita, kuten olkea ja ruokokasveja.

UPM tutkii mahdollisuuksia rakentaa teollisuusmittainen ei-puuperäisiä raaka-aineita käyttävä biojalostamo Kiinaan. Biojalostamo olisi ensimmäinen tätä menetelmää hyödyntävä teollisuusmittainen tuotantolaitos maailmassa. UPM:n Kiinan tutkimuskeskuksella on tärkeä rooli paikallisten non-wood -kuitujen käyttömahdollisuuksista paperin valmistuksessa.

Ei-puuperäisiä raaka-aineita syntyy pääasiassa elintarviketuotannon jäännösmateriaaleina, ja niitä on runsaasti saatavilla esimerkiksi väestöpohjaltaan suurissa maissa, joissa on pulaa puukuiduista.

Chempoliksen patentoimassa biojalostusteknologiassa ei käytetä rikkiin eikä kloorin perustuvia kemikaaleja. Uuden teknologian käytön etuja ovat vähäinen vedenkulutus, vähäiset kasvihuonekaasut sekä teollisen tuotannon muiden ympäristövaikutusten minimointi.

Lisätietoja www.upm-kymmene.com.

Share: