UPM siirtyi uuteen liiketoimintamalliin

1.12.2008 13:14Uutiset » Toimiala

UPM on tänään siirtynyt toimimaan uuden, aiempaa markkinalähtöisemmän liiketoimintarakenteen mukaisesti. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu nyt kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit.

UPM raportoi tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2008 uuden rakenteen mukaisesti 5. helmikuuta 2009. Vertailukelpoiset historiatiedot ajalta Q1/07-Q3/08 julkaistaan 12. joulukuuta 2008. UPM raportoi taloudelliset tiedot seuraaville segmenteille: Energia, Sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat, Vaneri ja Muu toiminta. Energia ja Sellu sisältävät osuudet vastaavista osakkuusyhtiöistä.

Linkki: www.upm-kymmene.fi

Share: