UPM aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan

26.8.2020 14:08Uutiset » Toimiala
Kuva: UPM.

UPM suunnittelee Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa. UPM suunnittelee tehostamisjärjestelyjä myös UPM Biorefining- ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla.

Pörssitiedotteen mukaan toteutuessaan suunnitelmien on arvioitu tuovan 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Päätökset toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 työpaikkaan, joista valtaosa on Suomessa.

Tiedotteen mukaan paino- ja kirjoituspaperien kysynnän pitkäaikainen lasku ja talouden näkymien heikentyminen vaativat ripeitä ja päättäväisiä toimia UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Supistuvilla markkinoilla sekä yhtiön toimintojen että paikallisen liiketoimintaympäristön kilpailukyvyllä on erittäin suuri merkitys. Tänä vuonna koronapandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen kysyntähäiriön paino- ja kirjoituspaperien markkinoilla. Vaikka näiden paperilaatujen kysynnän normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä sulkutoimien rauettua, maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet.

UPM Communication Papers suunnittelee Kaipolan tehtaan pysyvää sulkemista viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta, vaikuttaa noin 450 työpaikkaan ja vähentää graafisten paperien kapasiteettia 720 000 tonnilta, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

– Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

UPM Communication Papers suunnittelee järjestelyjä ja tehostamistoimia myös liiketoiminnan tukitoimintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan noin 170 työpaikkaan yli kymmenessä maassa. UPM suunnittelee myös myyvänsä UPM Shottonin paperitehtaan muunnettavaksi toiselle tuotealueelle. Tällä hetkellä tehdas tuottaa 250 000 tonnia sanomalehtipaperia Deesidessa, Walesissa.

Share: