Tuotanto kasvaa yleisesti, myös painoalalla

1.2.2018 08:00Uutiset » Toimiala
Durstin etikettipainokone Labelexpo-messuilla.

EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on jatkunut suotuisana. Tämänhetkistä suhdannekuvaa luonnehditaan niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin keskimääräistä vahvemmaksi. Myös painoalan tuotanto kasvaisi lähikuukausina.

Yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat pysyneet valtaosin myönteisinä. Suhdannenousun arvioidaan jatkuvan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli teollisuudessa lukemassa +17 (lokakuussa +18). Rakentamisen näkymät paranivat saldolukuun +4 (lokakuussa -2) ja palvelualoilla ne olivat +15 pisteessä (lokakuussa +20).

Tuotanto kasvaa barometrin mukaan yleisesti koko vuoden 2018 alkupuoliskon. Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on jatkunut melko ripeänä. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi edelleen. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan laaja-alaisena ja myös toiselle vuosineljännekselle on yleisesti hyvät kasvuodotukset.

Painoalan suhdanteissa näkyi jälleen pieni notkahdus heikompaan ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan vaisuksi. Tilauskanta on pysynyt normaalia niukempana. Tuotanto kuitenkin kasvaisi vähän lähikuukausina. Yleiset suhdanneodotukset seuraavalle puolelle vuodelle varovaiset (saldoluku -6).

Print&Media julkaisee oman painotoimialaa luotaavan painobarometrin helmikuun numerossa, joka ilmestyy tilaajille 8.2.

Share: