Termit hukassa?

11.6.2008 11:39Uutiset » Toimiala

Canon selkeyttää painoalan terminologiaa julkaisemalla Canon Buzzword Buster -kirjasen, joka selittää painoalan sanastoa ymmärrettävästi ja helposti. Kirjanen tukee Canonin mukaan koko toimialaa auttamalla alan asiakasyrityksiä ymmärtämään aiempaa paremmin alan kieltä.

ICM Research toteutti tämän vuoden helmikuussa Canonin toimeksiannosta tutkimuksen, jossa yli 2000 eurooppalaiselta painopalveluiden ostajalta ja käyttäjältä kysyttiin heidän käsityksiään painoalan kanssa asioinnista. Tutkimuksen tulokset olivat paikoin hämmentäviä.

Tutkimustulosten mukaan 86 % painopalveluiden ostajista on jossain määrin pulassa painoalan termistön kanssa. 58 % vastaajista on turhautunut painoalan kielenkäyttöön. 43 % sanoo saaneensa virheellisiä painotöitä epäonnistuneen kommunikaation takia. Asiakasviestinnän selkiyttäminen nouseekin painoalalla kaikkein tärkeimmäksi kehityskohteeksi.

Terminologia hankalinta suomalaisille ja ranskalaisille

Euroopassa maiden väliset erot olivat suuret. Turhautuminen oli suurinta Ranskassa, missä myös asiakkaat joutuvat usein soittamaan painotöiden perään. Myös Suomessa termien ymmärtäminen oli poikkeuksellisen vähäistä. Vain 6 % suomalaisvastaajista sanoo hallitsevansa kaikki termit. Vastaavasti 49 % ymmärtää painoalan puheista vain pienen osan tai ei mitään. Parhaiten painoalan sanastoa ymmärtävät italialaiset. Vähiten turhautuneita taas ovat itävaltalaiset painoalan asiakkaat.

Vaikeaselkoisuuden vuoksi painopalveluiden ostajien kokemukset eivät ole pelkästään myönteisiä. Kolme neljästä vastaajasta toteaa, että selkeämpi kommunikaatio saisi heidät tuntemaan itsensä arvokkaammaksi asiakkaaksi. Samalla heidän itseluottamuksensa kohoaisi ja turhautuminen vähenisi.

Koska asiakkaiden palveleminen on tärkeää koko toimialan kannalta, tullaan toimialalla kiinnittämään jatkossa entistä enemmän huomiota asioista puhumiseen ja kielenkäyttöön. Ymmärrystä lisäämään on nyt tarjolla myös alan opas ja sanakirja, Canon Buzzword Buster. Se sopii sekä painoalan ammattilaisille avuksi asiakasviestintään että asiakkaille apuvälineeksi hankalien termien tulkintaan. Canon Buzzword Busteria jaettiin Canonin Drupa-osastolla. Kirjasen voi ladata osoitteesta http://www.canon-europe.com/buzzwordbuster/

Apua alan termistöön saat myös AGI:n nettisivujen Sanasto-osiosta.

Share: