Taike rahoittaa kulttuurilehtiä 800 000 eurolla

30.1.2020 10:51Uutiset » Toimiala
Yhteiskuntakriittinen Voima-lehti sai eniten Taiken tukea. Kuva: Mediataitokoulu.

Kulttuurilehtien avustuksilla vahvistetaan tiedonvälityksen monipuolisuutta ja sananvapautta yhteiskunnassa. Taiken tukea sai 54 printti- tai verkkolehteä, jotka ylläpitävät laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

Taiteen edistämiskeskus Taike on jakanut kulttuurilehdille 798 000 euroa. Taike rahoittaa 42 printtilehteä ja 12 verkkojulkaisua, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua. Lehdet tarjoavat erilaisia tulkintoja maailmasta. Lisäksi jaettiin levikin edistämiseen 90 000 euroa.

– Joidenkin lehtien ilmestymiselle kulttuurilehtiavustus on aivan välttämätön, toteaa Taiken johtaja Paula Tuovinen.

Levikiltään suurimmat Voima-lehti ja Iso Numero saivat myös suurimmat summat, 64 000 euroa ja 55 000 euroa. Lehdet ilmestyvät kulttuurilehdiksi tiuhaan, 10-11 kertaa vuodessa. Helsingistä Sodankylään ja Kihniöstä Ilomantsiin leviävä, maksuton Voima-lehti tarjoaa kriittisiä puheenvuoroja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kaduilla myytävä Iso Numero puolestaan herättää keskustelua ihmisten eriarvoisuudesta, köyhyydestä, liikkuvuudesta ja katukulttuurista. Lehden sisältö ulottuu julkkishaastatteluista tarinoihin yhteiskunnan marginaalista.

Verkkolehdistä eniten rahoitusta sai Long Play, joka julkaisee 12 pitkää juttua vuodessa: tutkivaa journalismia, laajoja reportaaseja ja yhteiskunnallisia esseitä. Long Play sai 45 000 euroa.

Avustukset vaihtelivat 5 000 eurosta 64 000 euroon. Taike arvioi muun muassa lehtien journalistista ja ammatillista laatua. Lisäksi arvioitiin sisällön kiinnostavuutta, lehden vaikuttavuutta sekä sitä, miten hyvin lehti tavoittaa lukijansa. Verkko- ja näköislehtien kohdalla huomiota kiinnitettiin myös lehtien luettavuuteen.

Levikin edistämiseen jaettiin avustusta kolmelle toimijalle, yhteensä 90 000 euroa. Tukea saivat kulttuurilehtien kattojärjestöt Kultti ry, Tidskriftscentralen rf sekä Rosebud Books Oy. Hakemuksia tuli kaikkiaan 101. Päätöksiä varten Taike kuuli kulttuurilehtipaneelia.

Kaikki tukea saaneet lehdet löytyvät Taiken sivuilta.

Share: