Suomeen ainutlaatuinen Nanoselluloosakeskus

11.3.2008 14:17Uutiset » Toimiala

VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK ja UPM ovat viime viikolla perustaneet kansainvälisesti ainutlaatuisen Suomen Nanoselluloosakeskuksen, jonka tavoitteena on luoda selluloosalle uusia käyttömahdollisuuksia raaka-aineena ja materiaalina. Selluloosapohjaisilla nanokuiduilla voidaan muuttaa materiaalin rakennetta ja luoda siten täysin uudenlaisia sovelluksia ja tuotteita markkinoiden tarpeisiin.


Suomen Nanoselluloosakeskus aloittaa toimintansa 1.3.2008. Toiminta keskittyy noin 40 tutkijan voimin Espoon Otaniemeen. Kyseessä on kolmen yhteistyökumppanin tasavertainen konsortio. Toiminnan rahoitus muodostuu julkisista ja yksityisistä investoinneista.

Selluloosakuidut (30 mikrometriä leveitä, 2-3 millimetriä pitkiä) muodostuvat nanofibrilleistä, jotka ovat mitoiltaan noin tuhannesosa sellukuidun mitoista. Tutkimuksen haasteena on muun muassa tuottaa suuria määriä tasalaatuisia nanofibrillejä.

Nanofibrillit antavat lukuisia mahdollisuuksia muokata puukuitumateriaaleja ja jopa luoda niihin täysin uusia ominaisuuksia. Raaka-aineen mekaanisia ominaisuuksia voidaan parantaa, niiden kosteuskäyttäytymistä säätää, sähköisiä ominaisuuksia muuttaa tai muokata optisia ominaisuuksia.

Sovelluskohteita ovat esimerkiksi erikoispaperit, paperipinnoitteet, pakkaukset ja rakennusmateriaalit. Paperi- ja pakkausteollisuuden lisäksi esimerkiksi rakennus-, auto-, huonekalu-, elektroniikka-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus voivat luoda lisäarvoa tuotteilleen räätälöidyillä kuitumateriaaleilla.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen on yksi mahdollisuus vahvistaa metsäteollisuuden kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistämällä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista yhteistyökumppanit pyrkivät vauhdittamaan uusien, kannattavien tuotteiden saantia maailmanmarkkinoille lähivuosina.

Lisätietoja www.vtt.fi/.

Share: