Stora Enson Oulun tehdas kartonkitehtaaksi

18.3.2019 10:52Uutiset » Toimiala
Oulun tehtaan tulevaisuudesta on tehty kannattavuuselvitys. Kuva: Stora Enso.

Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Oulussa paperitehtaan mahdollisesta muuntamisesta pakkauskartonkitehtaaksi ja paperikoneen sulkemisesta. Neuvottelut koskevat tehtaan koko henkilöstöä, noin 600 henkilöä.

Neuvottelut koskevat suunnitelmia muuntaa Oulun tehdas paperinvalmistuksesta kraftlainerin valmistukseen ja sulkea paperikone 6 ja arkittamo. Suunnitellun muutoksen arvioidaan johtavan enintään 400 työpaikan vähenemiseen. Stora Enson hallitus tekee päätöksen mahdollisesta muutoshankkeesta vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, yt-neuvottelujen päätyttyä.

Stora Enso ilmoitti kesäkuussa 2018 arvioivansa Oulun tehtaan kehittämismahdollisuuksia nykyisen hienopaperituotannon haastavan markkinatilanteen ja kysynnän hiipumisen vuoksi. Kannattavuusselvityksessä arvioitiin paperinvalmistuksen kahden koneen muuntamista pakkauskartonkien valmistukseen.

Kannattavuusselvityksen teknisten ja taloudellisten tulosten myötä suunnitelmana on muuntaa paperikone 7 kraftlainerilinjaksi ja sulkea paperikone 6 ja arkittamo viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Mahdollisen investoinnin on arvioitu olevan noin 350 miljoonaa euroa vuosien 2019–2021 aikana. Alkuperäisessä kannattavuusselvityksessä investoinnin arvioitiin olevan 700 miljoonaa euroa.

Mahdolliseen investointiin kuuluu kraftlainerilinja, jonka vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia, sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen ja myös investointeja, joilla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia. Tuotantosuunnan muutos antaisi Stora Ensolle mahdollisuuden parantaa yhä asemaansa kasvavassa pakkauskartonkiliiketoiminnassa ja se veisi yhtiötä merkittävästi eteenpäin muutoksessa.

Share: