Stora Enson hienopaperitehtaalla lomautusuhka

29.11.2018 08:22Uutiset » Toimiala
Hienopaperia käytetään erilaisissa paino- ja paperituotteissa. Kuva: Stora Enso.

Stora Enso suunnittelee Oulun hienopaperitehtaan koko henkilöstön lomauttamista korkeintaan 90 päivän ajaksi vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yt-neuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varautua heikentyvän markkinatilanteen mahdolliseen jatkumiseen.

Yt-neuvottelujen piiriin kuuluu tehtaan koko henkilöstö pois lukien sellutehtaalla työskentelevät, eli yhteensä noin 500 henkilöä.

– Oulussa valmistettavien päällystettyjen hienopapereiden (WFC) markkinakysyntä on heikentynyt, ja samanaikaisesti paperin tuotannon tärkeimpien raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Tilapäisten paperin tuotannonrajoitusten avulla voidaan tehostaa toimintaa ja optimoida paperin tuotannon tasoa markkinakysynnän mukaisesti, Stora Enso sanoo tiedotteessa.

Kesäkuussa yritys kertoi valmistelevansa Oulun tehtaalle merkittävää lisäinvestointia. Selvitys liittyy paperitehtaan mahdolliseen muuntamiseen pakkauskartonkitehtaaksi. Selvityksen arvioitiin valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Mahdollinen investointi olisi noin 700 miljoonaa euroa vuosina 2019–2021.

Oulun tehtaan nykyinen tuotantokapasiteetti on 360 000 tonnia kemiallista havupuusellua ja 1 080 000 tonnia päällystettyä hienopaperia kahdella koneella.

Share: