Stora Ensolle tappioita Paperlinxin konkurssista

11.6.2015 07:46Uutiset » Toimiala

Britannian suurimman paperitukkurin Paperlinxin konkurssi on aiheuttamassa suuria tappioita myös Stora Enso -konsernin yhtiöille. Pesänselvityksen mukaan Stora Enson saamiset ovat yhteensä 10,5 miljoonaa puntaa.

Printweek-lehden mukaan paperitukkurit ovat konkurssipesän suurimpia velkojia. Stora Enson jälkeen suurin velkoja on Lecta Paper, jonka saamiset ovat 6 miljoonaa puntaa. Arctic Paper -konsernin saamiset ovat 2,9 miljoonaa puntaa. Tappioita pienentävät mahdolliset palautukset pesän paperivarastoista. ovat yhteensä 10,5 miljoonaa puntaa.

Paperlinxin brittiläiset yhtiöt olivat konkurssin tekohetkellä pahasti velkaantuneita. Velkojien saatavat olivat yhteensä 53 miljoonaa puntaa. Lisäksi eläkemaksujen vaje oli 180 miljoonaa puntaa ja arvonlisäverovelka 10 miljoonaa. ovat yhteensä 10,5 miljoonaa puntaa.

Paperilinxin muut eurooppalaiset yhtiöt ovat selvitystilassa tai ne on myyty jollekin toiselle toimijalle.

Share: