Stora Enso vähentää kolmanneksen paperin tuotannostaan

20.4.2021 13:14Uutiset » Toimiala
Stora Enso keskittyy jatkossa pakkauksiin, rakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaalien innovaatioihin, joissa nähdään vahvaa kasvupotentiaalia, sanoo toimitusjohtaja Annica Bresky. Kuva: Stora Enso/Magnus Fond.

Stora Enso on julkistanut raskaan sarjan rationalisoinnin paperin tuotannossaan. Yritys suunnittelee lopettavansa sellun ja paperin tuotannon Ruotsin Kvarnsvedenin ja Suomen Veitsiluodon tehtailla. Yhteensä viiden paperikoneen sulkeminen vähentäisi yrityksen paperintuotantokapasiteettia 35 prosenttia noin 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa.

Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön kanssa suunnitelmasta lopettaa sellun ja paperin tuotanto pysyvästi molemmilla tehtailla. Suunnitellut sulkemiset toteutettaisiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja ne vaikuttaisivat suoraan 670 henkilöön Suomessa ja 440 henkilöön Ruotsissa.

Stora Enso perustelee tiedotteessa sulkemisia paperin kysynnän laskemisella Euroopassa. Tätä kehitystä on edelleen kiihdyttänyt koronaviruspandemia, joka on johtanut muutoksiin kuluttajien käyttäytymisessä. Tämän seurauksena Euroopan paperimarkkinoilla on huomattava ylikapasiteetti, mikä on johtanut historiallisen alhaisiin hintoihin ja haastanut monien paperitehtaiden kustannuskilpailukyvyn. Sekä Kvarnsvedenin että Veitsiluodon tehtaat ovat tappiollisia, eikä niiden kannattavuuden uskota saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan.

Suuria muutoksia graafisissa papereissa

Stora Enso suunnitelmat vähentävät graafisen paperin tuotantokapasiteettia merkittävästi Euroopan markkinoilla. Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsin Borlängessä on kaksi paperikonetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 565 000 tonnia päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) ja parannettua sanomalehtipaperia, joita käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä, sanomalehdissä, luetteloissa, liitteissä ja vähittäiskaupan mainonnassa. Suunniteltu sulkeminen vaikuttaisi enintään 440 henkilöön.

Kemin Veitsiluodon tehtaan kolmen paperikoneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia. Kaksi paperikoneista tuottaa päällystämätöntä hienopaperia (WFU) toimistokäyttöön, ja yksi paperikone päällystettyjä laatuja pääasiassa aikakauslehtiin mutta myös pakkaussovelluksiin. Suunniteltu tehtaan sulkeminen vaikuttaisi enintään 670 henkilöön, joista 530 työskentelee Paper-divisioonassa ja 140 kunnossapitoyhtiö Eforassa.

Stora Enso tulee lopetusten jälkeenkin olemaan suuri graafisten paperien tuottaja. Yritys valmistaisi jatkossakin päällystämättömiä (WFU) toimistopapereita Nymöllan tehtaalla Ruotsissa, päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) Langerbruggen tehtaalla Belgiassa ja Maxaun tehtaalla Saksassa, konepäällystettyjä (MFC) papereita sekä päällystettyjä ja päällystämättömiä kirjapapereita Anjalan tehtaalla Suomessa, normaalia sanomalehtipaperia Langerbruggen tehtaalla Belgiassa sekä Hylten tehtaalla Ruotsissa, sekä parannettua sanomalehtipaperia ja erikoissanomalehtipaperia Anjalan tehtaalla Suomessa ja Sachsenin tehtaalla Saksassa.

Reino Lantto

Veitsiluodon tehtailla on kolme paperikonetta. Kuva: Stora Enso.
Share: