SeAMK valitsi Semion uudistamaan graafisen muotoilun koulutusta

10.2.2009 12:08Uutiset » Toimiala

Yritysviestintään keskittynyt mainos- ja muotoilutoimisto Semio on lähtenyt kolmivuotiseen yhteistyöhön Seinäjoen AMK:n graafisen muotoilun koulutuksen kanssa. Yhteistyökumppaneiden avulla Seinäjoen ammattikorkeakoulu nousee Suomen edelläkävijäksi työelämälähtöisessä koulutuksessa.

Yhteistyö pohjalaisten yritysten kanssa on ammattikorkeakouluopetukselle merkittävä saavutus, joka edistää opetuksen laatua ja mahdollistaa uudenlaisia oppimisen ja opettamisen keinoja.

– Yhteistyö takaa sen, että koulutuksemme on koko ajan kiinni ajankohtaisissa asioissa ja kehittämishankkeissa, toteaa yliopettaja Esa Antero Savola.

Savola on tehnyt useita vuosia työtä graafisen muotoilun koulutuksen eteen Pohjanmaalla. Hän on ollut kehittämässä toisen asteen kuva-artesaanien koulutusta ja sama urakka on meneillään nyt ammattikorkeakoulussa.

Työelämä tutuksi jo kouluaikana

Semio ja SeAmk tekevät heti kevään aikana kolme projektia, joissa graafisen muotoilun opiskelijat otetaan mukaan toimialan käytäntöihin ja menettelytapoihin. Syksyllä jatketaan vieläkin aktiivisemmin.

– Tämä on meille merkittävä panostus, joka sitoo henkilökuntamme panosta useaksi vuodeksi. Panemme itsemme peliin, jotta opiskelijat saisivat jo opiskeluaikanaan käsityksen työelämän realiteeteista. Tästä on molemmin puolista hyötyä, kertoo yhteistyöstä Semion toimitusjohtaja Arto Kohtala.

– Ensimmäinen yhteinen kurssi on nyt käynnissä ja opiskelijat ovat pitäneet tällaista opiskelua hyvin motivoivana ja opettavaisena. Oikeiden toimeksiantojen parissa toimiminen tuo opiskeluun uudenlaista syvyyttä ja aitoutta.

Pohjalaisen osaamisen arvostus

Arto Kohtala kertoo, että yhtenä tavoitteena on myös nostaa pohjalaisen osaamisen arvoa. Yhteistyön hyödyt ovat toivottavasti tässä kaikkien etuna.

– Meillä on alueella loistavia osaajia ja yrityksiä. Semio pystyy kilpailemaan valtakunnalliseti alan toimijoiden kanssa ja tarjoamaan samat palvelut. Toivomme, että SeAMk:n kanssa tekemämme projektit tuovat luoville osaajille lisää arvostusta.

Semion sekä muiden kumppanuussopimusten myötä graafisen muotoilun opiskelusta liki puolet on tästä eteenpäin työelämälähtöistä. Tämä antaa SeAMK:sta valmistuneille opiskelijoille selvän etumatkan muihin ammattikorkeakouluihin nähden.

– Tämä on valtakunnallisesti huikea osuus, tarkastelipa asiaa minkä koulutusalan valossa tahansa, Esa Antero Savola sanoo.

Share: