Sanomalehdet ja Yle luotettavimmat mediat

18.6.2014 08:24Uutiset » Toimiala

Suomalaisten mielestä luotettavimmat mediat ovat painetut sanomalehdet ja Yleisradio, ilmenee IROResearch Oy:n mielipidetutkimuksesta. Tutkimus tehtiin kesäkuun toisella viikolla Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Myös sanomalehtien ja Ylen verkkopalveluja pidettiin hyvin luotettavina päinvastoin kuin sosiaalista mediaa.

Luotettavimmat mediat -tutkimuksen vastaajista 74 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä ja Ylen tv-kanavia luotettavina. Seuraavana tulevat Ylen radiokanavat 69 prosentilla. Ylen ja sanomalehtien verkkopalvelut ovat luotettavuudessa neljännellä ja viidennellä sijalla.

Suomalaiset eivät yhdistä sanaa luotettavuus sosiaaliseen mediaan. Vain pari prosenttia vastaajista liitti luotettavuuden esimerkiksi Facebookiin ja yksi prosentti Twitteriin.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Virhemarginaali on enimmillään + – 3 prosenttiyksikköä.

Kuva: Botnia Printin lehtipaino.

Share: