Sanoma sai luvan ostaa Alma Median aluelehdet

19.3.2020 16:12Uutiset » Toimiala
Kuva: Sanoma.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on arvionsa jälkeen antanut 19.3.2020 hyväksyntänsä yritysjärjestelylle, jossa Sanoma ostaa alueellisen media- ja painoliiketoiminnan Alma Medialta. Kaupan toteuttamisen ehdot ovat siten täyttyneet ja sen odotetaan toteutuvan huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Yrityskaupassa Sanomalle siirtyy Alma Media Kustannus Oy, joka kustantaa Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös painopalveluja tarjoava Alma Manu Oy.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 99 milj. euroa ja pro forma oikaistu käyttökate 15 milj. euroa tai n. 20 milj. euroa mukaan lukien 1.1.2020 voimaan tulleen jakelun ulkoistussopimuksen vaikutus. Sovittu kauppahinta on 115 miljoonaa euroa.

Hankittavissa liiketoiminnoissa työskentelee 365 työntekijää. Työntekijät siirtyvät liiketoiminnan mukana Sanoman palvelukseen, kun kauppa on saatettu loppuun.

Share: