Sanoma luopuu Hansaprintin osaomistuksesta

11.9.2012 23:03Uutiset » Toimiala

handshake

Sanoma Magazines Finland Oy myy kaikki omistuksessaan olevat Hansaprint Oy:n osakkeet TS-Yhtymälle. Osakkeet muodostavat yhteensä 40 % Hansaprint Oy:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Kaupan jälkeen TS-Yhtymän omistusosuus Hansaprintistä on 100 %.

Hansaprintin pitkäaikainen painatusyhteistyö Sanoma-konsernin kanssa jatkuu normaalisti ja kaupan ei sanota vaikuttavan Hansaprintin toimintaan.

Kuva: FreeDigitalPhotos.net

Share: