Pyrollin konsernirakenne uudistuu

16.12.2011 14:16Uutiset » Toimiala

Pakkausvalmistajana, paperitukkurina sekä paperin ja kartongin jalostajana tunnetun perheyhtiö Pyrollin konsernirakenne uudistuu. Viime vuosina konserni on laajentunut sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta. Pyrollin omistukseen on siirtynyt useita yksittäisiä yrityksiä sekä paperinjalostuskonserni Ypap, mikä on johtanut konsernirakenteen hajanaisuuteen sekä tarpeeseen selkiyttää kuvaa Pyrollista yhtenäisenä toimijana asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan. Fuusioita, nimenmuutoksia ja liiketoimintakauppoja sisältävän uudistuksen myötä yhtiö tavoittelee myös toiminnan tehokkuuden parantamista. Askeleena kohti uutta yhtenäistä ilmettä konsernin emoyhtiön nimi muutettiin lokakuussa RU Group Oy:stä Pyroll Group Oy:ksi. Suurin osa konsernirakenteen muutoksista ajoittuu vuodenvaihteeseen.

Pyrollin myynti ja markkinointi yhdistettiin yhteen organisaatioon 1.1.2011 asiakkuuksien hoidon tehostamiseksi. Suunnitellun aikataulun mukaan maaliskuun 2012 alusta lähtien konsernissa on kolme laskuttavaa yhtiötä, liiketoiminta-alueiden mukaan: Pyroll Oy laskuttaa Pyroll Pakkausten asiakkaita, Pyrollpap Oy laskuttaa Pyroll Paperitukun asiakkaita ja Pyroll Converting Oy laskuttaa Pyroll Sopimusjalostuksen asiakkaita. Samalla otetaan käyttöön uudistettu asiakkuuksien hallintajärjestelmä sekä yhtenäiset raportoinnin ja taloushallinnan työkalut. Näiden järjestelyjen kautta asiakaspalvelu paranee ja jokapäiväinen toiminta virtaviivaistuu.

Pyroll tavoittelee strategiansa mukaisesti kannattavaa kasvua jatkossakin. Toiminnan yhdenmukaistaminen ja tehostaminen tukee tämän tavoitteen saavuttamista.

Konsernirakenteen uudistamisen lisäksi Pyrollissa on meneillään sukupolvenvaihdos teollisuusneuvos Reino Uusitalolta hänen lapsilleen.

Share: