Pyroll Converting nimitti uusia johtajia

23.5.2019 10:20Uutiset » Toimiala
Pyroll Converting -yksiköllä on jalostuskapasiteettia neljässä Euroopan maassa. Kuva: Pyroll.

Pyroll Converting- yksikössä on nimitetty Tero Karstikko johtajaksi päävastuualueinaan myynti ja markkinointi sekä nykyisten ja uusien asiakkaiden yhteistyön kehittäminen,

Hänen vastuullaan on myös erikseen määriteltyjen kehitysprojektien johtaminen, toiminnan kehittäminen ja investointien suunnittelu.

Karstikko osallistuu myös toimialan strategiseen suunnitteluun sekä suuntaviivojen ja tavoitteiden määrittelemiseen. Toimipaikkana on Winschoten, Alankomaat.

Bert Bodde on nimitetty Pyroll Winschotenin yksikön päälliköksi (General Manager). Bert vastaa yksikön toiminnasta ja tuloksesta kokonaisuudessaan. Yhtenä päätehtävänä on yksikön liiketoiminnan edelleen kehittämisen johtaminen.

Molemmat henkilöt raportoivat Pyroll Convertingin toimitusjohtajalle, Ilkka Haitille.

Share: