PunaMustan yt-neuvottelut päättyivät

8.6.2021 14:17Uutiset » Toimiala

PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvissa PunaMusta Oy:ssä ja Forssan Kirjapaino Oy:ssä 8.4.2021 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Niiden lopputuloksena konserni vähentää henkilöstönsä määrää 38 henkilötyövuodella.

Neuvottelujen piirissä oli PunaMusta Oy:n ja Forssan Kirjapaino Oy:n koko henkilöstö lukuun ottamatta sisältö- ja suunnittelupalveluiden henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli konsernin strategian mukaisesti parantaa näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Vähennystarvetta saatiin pienennettyä huomioimalla henkilöstön vapaaehtoiset ratkaisut, karsimalla päällekkäisyyksiä toimitiloissa ja avaamalla uusia työtehtäviä osaan toiminnoista. Lisäksi säästöjä saadaan palkkaus- ja työaikamallien muutosten kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 2,5 miljoonan euron säästötavoite.

Share: