PunaMusta vähentää väkeä Karjalaisessa

27.5.2019 16:05Uutiset » Toimiala
Karjalainen on Joensuussa ilmestyvä, sitoutumaton 7-päiväinen sanomalehti. Kuva: Karjalainen.

PunaMusta Media -konserniin kuuluvassa Sanomalehti Karjalainen Oy:ssä 3.5.2019 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena sanomalehti vähentää henkilöstönsä määrää neljällä henkilötyövuodella.

Neuvottelujen piirissä oli pörssitiedotteen mukaan Sanomalehti Karjalainen Oy:n myynnin ja markkinoinnin koko henkilöstö. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön myynnin ja markkinoinnin kulu- ja organisaatiorakenne vastaamaan markkinatilannetta.

Yt-neuvottelujen tuloksena Sanomalehti Karjalainen Oy vähentää henkilöstönsä määrää neljällä henkilötyövuodella. Vähennykset toteutetaan toimintoja uudelleen organisoimalla siten, että kuusi henkilöä irtisanotaan. Näistä kolmelle tarjotaan korvaavaa työtä konsernin muissa tehtävissä. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 0,3 miljoonan euron säästötavoite.

PunaMusta Media kävi vuoden 2018 lopussa yhteistoimintaneuvottelut myös konserniin kuuluvissa painotoimialan yhtiöissä. Neuvottelujen piirissä oli konsernin emoyhtiön ja painotoimialan koko henkilöstö, noin 460 henkilöä.

Yt-neuvotteluiden lopputuloksena henkilöstön määrä vähenee yhteensä 22 henkilöä. Konsernissa tehdään toimintojen uudelleen järjestelyjä painotoimialalla ja konsernipalveluissa. Näiden ansiosta osalle henkilöstöä pystytään tarjoamaan töitä konsernin muissa toimipisteissä. Toimenpiteillä saavutetaan neuvotteluille asetettu 3,0 miljoonan euron säästötavoite.

Share: