PunaMusta vähentää ja tarjoaa työtä

29.10.2019 08:00Uutiset » Toimiala
Kuva: PunaMusta.

PunaMusta Media -konserni vähentää 44 henkilöä painotoimialaltaan yt-neuvottelujen seurauksena. Uudelleenjärjestelyjen ansiosta irtisanotuista 31:lle pystytään kuitenkin tarjoamaan töitä konsernin muissa toimipisteissä.

Konserni on nyt päättänyt yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat painotoimialan pienpainamisen ja medialogistiikan liiketoimintoja PunaMusta Oy:ssä, Erweko Oy:ssä ja Faktor Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa konsernin painotoimialan kilpailukykyä ja pystyä vastaamaan muuttuvaan markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja. Neuvotteluissa henkilöstön vähentämistarve oli enintään 50 henkilöä.

Henkilöstön vähennystarvetta saatiin pienennettyä karsimalla päällekkäisyyksiä toimitiloissa ja tuotantolaitteissa. Lisäksi säästöjä saadaan henkilöstön luontaisen poistuman, osa-aikaistusten ja määräaikaisten työsuhteiden lopettamisen kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 2,5 miljoonan euron säästötavoite.

Kustannussäästöistä arvioidaan toteutuvan tilikaudella 2020 yli puolet ja kaikki kustannussäästöt toteutuvat viimeistään vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. Mahdolliset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluontoiset kulut selviävät vuoden 2019 viimeisen kvartaalin aikana.

Share: