PunaMusta optimoi painotoimintaansa

28.10.2019 08:53Uutiset » Toimiala
PunaMusta Median toimitusjohtaja Raimo Puustinen odottaa Hämeen Kirjapainon hankinnan vahvistavan konsernin asemaa ja parantavan kilpailukykyä painotoimialalla. Kuva: PunaMusta.

Heinäkuussa Hämeen Kirjapainon ostanut PunaMusta Media Oyj uskoo tuloksensa parantuvan jo loppuvuonna, vaikka painotoimialalla ei olekaan näkyvissä kasvua. Toimitusjohtaja Raimo Puustinen odottaa hankinnan vahvistavan konsernin asemaa ja parantavan kilpailukykyä painotoimialalla.

Liiketoimintakatsauksen mukaan konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 31,8 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 18,7 miljoonaa euroa ja oli 77,5 miljoonaa euroa.

Puustinen sanoo yritysoston tuovan uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla pystytään palvelemaan asiakkaita paremmin. Käynnissä olevat painotoimialan yt-neuvottelut tähtäävät pienpainamisen liiketoiminnan tuotannon optimointiin ja kannattavuuden turvaamiseen pidemmällä aikavälillä.

Mediamarkkinoiden yleinen lasku näkyi konsernin lehtitoimialan ulkoisessa liikevaihdossa, joka laski hieman kolmannella vuosineljänneksellä viime vuoden tasosta. Vuoden kolmannen kvartaalin liikevaihto on konsernille yleensä kausiluontoisesti heikoin. Painotoimialan odotettua heikommat myynnin volyymit ja yritysostojen myötä kasvaneet kustannukset näkyivät kesän aikana heikompana kannattavuutena. Kolmannen vuosineljänneksen tulos heikkeni hieman edelliseen vuoteen nähden.

– Lehti- ja painotoimialojen näkymät ovat pysyneet epävarmoina. Mainonnan hienoinen kasvu kanavoituu pääosin muihin mainoskanaviin kuin sanomalehtimainontaan. Painoalalla vuosia laskenut kokonaisvolyymi ei ole kääntynyt kasvuun. Edellä mainitut tekijät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista, Puustinen sanoo katsauksessa.

Share: