PunaMusta Media panostaa näkyvyysliiketoimintaan

2.3.2021 18:24Uutiset » Toimiala
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen uskoo, PunaMusta Medialla on erinomaiset edellytykset selkeästi parempaan tulokselliseen vuoteen 2021. Kuva: PunaMusta Media.

Pörssinoteerattu mediayhtiö PunaMusta Media Oyj lähti vuoteen 2020 positiivisin odotuksin ja odotti vahvan kasvun jatkuvan. Koronakriisi käänsi kuitenkin kehityksen, ja vuodesta tuli pettymys. Nyt konserni on toimitusjohtaja Raimo Puustisen mukaan muuttanut strategiaansa ja keskittyy voimakkaammin näkyvyys- ja digitaalisten palveluiden kasvattamiseen.

Tilinpäätöstiedotteessa arvioidaan koronapandemian suoraan heikentäneen konsernin liikevaihtoa 14 milj. euroa ja liiketulosta 6 milj. euroa. Vuoden 2020 liikevaihto laski edellisestä vuodesta 4,2 % ja oli 102,8 milj. euroa. Liiketulos oli tappiollinen 2,5 milj. euroa, kun edellisenä vuonna tehtiin voittoa 0,7 milj. euroa.

Vuoden loppua kohti konsernin tuotteiden kysyntä hieman piristyi.

– Ylsimme vallitsevaan toimintaympäristöön nähden hyvään suoritukseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Henkilöstön hyvä suoriutuminen, toimitusvarmuutemme sekä media- että näkyvyys- ja painoliiketoiminnoissa ja tehdyt sopeutustoimenpiteet molemmissa liiketoiminnoissamme saivat aikaan tulosparannuksen. Puustinen sanoo.

Puustinen uskoo, että aikaisemmin tehdyt rakennemuutokset ja uusi strateginen lähestymistapa antavat konsernille mahdollisuudet kannattavaan kasvuun epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Graafisia palveluja vahvistettiin

PunaMusta Media -konserni jatkoi vuonna 2020 taistelua graafisen alan laskua vastaan vahvistamalla konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kasvua. Alkuvuodesta PunaMusta Oy osti Streamlog Oy:n konkurssipesän palveluliiketoiminnan, jolla vahvistettiin konsernin varastointipalveluita.

Näkyvyyspalveluiden kasvattamiseen liittyvät investoinnit jatkuivat maaliskuussa, jolloin konserni hankki näkyvyyspalveluihin erikoistuneen PixMill Group Oy:n koko osakekannan. Hankinnat laajensivat ja vahvensivat konsernin palvelutarjontaa ja paransivat konsernin asemaa näkyvyyspalveluiden tarjoajana.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa koronapandemian vaikutukset näkyivät erityisesti pienpaino- ja näkyvyyspalveluiden alhaisessa kysynnässä, joka vaikutti merkittävästi konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,7 % ja oli 83,5 milj. euroa. Liiketuloksen tappio nousi 4,1 milj. euroon, kun tappio oli edellisenä vuonna 0,8 milj. euroa.

Reino Lantto

Share: