Postin jakelun uudistus puhuttaa media-alaa

4.9.2020 10:31Uutiset » Toimiala
Postin jakelu on keskittymässä harvempiin päiviin viikolla. Kuva: Medialiitto.

Postin jakelun uudistus on tärkeä asia medioille ja koko graafiselle alalle. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen asettaman valtiosihteerityöryhmän keskeiset ehdotukset postin ja sanomalehtien jakelun uudistamiseksi ovat Medialiiton mukaan tavoitteiltaan oikeansuuntaisia. Jakelu-uudistuksen on liiton mukaan taattava todellinen kilpailu.

– Yleispalvelukirjeen jakelupäivien vähentäminen on perusteltu muutos, kunhan samalla turvataan sanomalehtien viisipäiväinen jakelu haja-asutusalueilla kustannustehokkaasti. Tämä taas riippuu täysin siitä, tuottaako ehdotettu huutokauppamalli todellista kilpailua, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg toteaa.

Medialiitossa nähdään suurena riskinä, että sanomalehtien jakeluun ehdotettu tuki kohdistuu käytännössä vain Postille.

– Tuki auttaa vain, jos se tuottaa kustannushyötyä lehtien tilaajille ja kustantajille. Jakelu tulee kilpailuttaa mahdollisimman pienillä alueilla, jotta syntyy aitoa kilpailua. Tarjouskilpailun ehtojen on oltava sellaisia, että myös pienet paikalliset yhtiöt ja yrittäjät voivat osallistua siihen syrjimättömästi.

Medialiitto yhdistäisi jakeluja ja kilpailuttaisi reitit alueittain koko maassa. Haja-asutusalueiden jakelu on väestö- ja euromääräisesti hyvin pieni osa koko jakelumarkkinasta. Suurempia kustannushyötyjä on saatavissa taajama-alueilta, joissa on kaksi jakelukierrosta päivässä.

– Päiväposti olisi jaettava yhtä aikaa aamun sanomalehden kanssa. Pienenevät jakelumäärät eivät jatkossa riitä ylläpitämään nykyisiä rakenteita. Ne pitäisi uudistaa niin, että kansalaisten palvelutaso pysyy mahdollisimman hyvänä.

Medialiitto on tyytyväinen, että kilpailuttaminen siirtyy ehdotuksen mukaan Postilta riippumattomalle taholle. Tähän saakka Posti on kilpailuttanut yleispalvelukirjeiden jakelua sanomalehtien varhaisjakelualueen ulkopuolella ja samalla itse osallistunut kilpailuun. Käytännössä kilpailua ei ole syntynyt.

Holmbergin mukaan lehtien kohtuuhintaisen jakelun turvaaminen on entistäkin tärkeämpää nyt, kun koronakriisi on leikannut voimakkaasti mediamainontaa ja uutismedian toimintakyky on monin paikoin uhattuna.

Share: