Postiliiketoiminta ei horjuta Suomen PostNordia

28.1.2020 08:00Uutiset » Toimiala
Suomen PostNordin johdossa aloitti 2018 PostNord Strålforsin toimitusjohtajana Suomessa toiminut Johanna Starck. Hän on myös Strålforsin toimitusjohtaja. Kuva: PostNord.

Pohjoismaisen PostNord-konsernin postiliiketoiminnan haasteet eivät vaikuta Suomen PostNordin toimintaan toimitusjohtaja Johanna Starckin mukaan. Hänen mukaansa liiketoiminta on Suomessa kannattavaa, ja yritys investoi täällä vahvasti sujuviin pakettitoimituksiin ja kestävään kehitykseen.

Ruotsin medioissa on käsitelty PostNord-konsernin mahdollisia tulevia talousvaikeuksia ja ennustettu jopa konkurssia. Uutisissa on käsitelty konsernista tehtyä selvitystä. Se on Starckin mukaan pitkälle tulevaisuuteen katsova analyysi siitä, mikä konsernia voi mahdollisesti uhata, jos postiliiketoiminnan palvelutasolle, kustannuksille sekä Ruotsin ja Tanskan valtion tuen määrälle ei löydettäisi uudenlaista tasapainoa kirjevolyymien jatkaessa laskuaan.

– Kyse ei siis ole konsernin tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta, eikä logistiikkaliiketoiminnasta, johon PostNord on Suomessa keskittynyt. Logistiikkaliiketoiminta on kannattavaa liiketoimintaa koko konsernissa, ja toimitettavien pakettien määrä kasvaa koko ajan, Starck sanoo.

Ruotsin graafisen alan järjestö Grafiska Företagen on kiinnittänyt huomiota siihen, että konserniin kuuluva yritys Strålfors toimii graafisessa teollisuudessa ja kilpailee yksityisten yritysten kanssa. Järjestö haluaisi, että PostNord luopuisi Strålforsista.

Suomessa toimiva PostNord Strålfors Oy on entistä kiinteämpi osa muuta PostNordia. Vuoden 2018 lopulla Suomen PostNordin johdossa aloitti PostNord Strålforsin toimitusjohtajana Suomessa toiminut Johanna Starck. Hän jatkaa myös Strålforsin toimitusjohtajana.

Share: