Paperiteollisuuden suhdannetilanne parantunut

8.5.2014 09:42Uutiset » Toimiala

Suomen paperiteollisuuden suhdannetilanne on vahvistunut EK:n uusimman suhdannebarometrin mukaan. Tuotannon määrä on kasvanut, ja hinnat kohonneet vähän. Alan tuotanto-odotukset ovat edelleen vaisuja, mutta kannattavuuden näkymät ovat myönteisiä.

Tämänhetkiset suhdanteet ovat paperiteollisuuden arvion mukaan hieman keskimääräistä heikommat. Tilauskanta on melko niukka, ja kapasiteettia on yleisesti vapaana. Suhdanneodotukset vahvistuivat kuitenkin huhtikuussa lukemaan +6, kun vielä tammikuussa lukema oli -9.

Parempi tilanne näkyy myös yritysten tulosraporteissa. UPM:n mukaan graafisten papereiden kysyntä oli Euroopassa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 2 % alempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Graafisten papereiden hinnat pysyivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin vakaina ja olivat samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä ja vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomessa paperiteollisuus on nostanut keväällä monien graafisten paperien hintoja.

Kuva: UPM.

Share: