Panostaja: Granon uudistukset edenneet

12.6.2019 14:12Uutiset » Toimiala
Tapio Tommila. Kuva: Linkedin.

Granossa toimet eri tuotealueiden mahdollisuuksien ja mittakaavaetujen hyödyntämiseksi ovat edenneet tulevasta toimitusjohtajavaihdoksesta huolimatta. Toimintamallin uudistaminen on erittäin tärkeä askel yhtiön kannattavuuskehityksen ja kasvun tukemisessa, sanoo Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Grano uudistaa nyt toimintamalliaan ja organisaatiorakennettaan liiketoiminnan kehityksen ja hallittavuuden vahvistamiseksi.

– Uudistamisen ytimessä on kahden liiketoimintayksikön perustaminen, joiden päätehtävänä on johtaa ja kehittää Granon liiketoimintaa entistä markkinalähtöisemmin ja vastata Granon tarjoamasta, Tommila sanoo.

Granon liikevaihto oli puolivuotiskaudella marras-huhtikuu 66,7 milj. euroa, jossa on laskua edelliseen kauteen 3 %. Liikevoitto putosi 1,8 milj. euroa 2,2 milj. euroon.

Tuloskatsauksen mukaan toisen vuosineljänneksen tuotealuekohtainen kehitys jatkui pitkälti alkuvuoden kaltaisena. Offset- ja digipainamisen liiketoiminnan kehitys toteutui pitkälti ennakoidun mukaisesti. Sen sijaan suurkuvatuotteissa ja valomainosliiketoiminnassa ei saavutettu odotusten mukaista kasvua. Rakentamisen palveluissa paperitulosteiden kysyntä jatkoi laskuaan, mutta sähköisen SokoPro-aineistopankin myynti kasvoi edelleen.

Markkinointilogistiikan palveluiden kysyntä oli myös hyvällä tasolla. Myös suoramarkkinoinnin palvelut kasvoivat, mutta muissa digitaalisissa palveluissa ei katsauskauden aikana vielä saavutettu tavoitteiden mukaista kasvua.

Granon nykyinen toimitusjohtaja Mikko Moilanen on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen Revenio GroupOyj:n toimitusjohtajaksi. Moilanen jatkaa toimessaan enintään 11.10.2019 asti tai kunnes hänen seuraajansa aloittaa. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä ja uudistustyö tulee jatkumaan valittavan henkilön johdolla. Grano kuuluu Panostaja-konserniin.

Share: