Painetun median opetus käynnistyi Metropoliassa

29.1.2021 08:00Uutiset » Toimiala
Painotekniikkaa voi jälleen opiskella Metropoliassa. Kuva: Shutterstock.

Korkeakoulutasoinen painoalan koulutus on saatu käynnistymään uudelleen noin neljän vuoden tauon jälkeen. Metropolia on käynnistänyt modernin painotekniikan opetuksen sivuainekokonaisuuden Media-alan tutkimussäätiön antamalla tuella.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi huhtikuussa 2020 Metropolia-ammattikorkeakoululle tukea 20 000 euroa Painovoimaa 2020-luvulle -hankkeeseen. Sen päämääränä on elvyttää korkeakoulutasoinen, modernin painotekniikan kehityksen ja ympäristökysymykset huomioiva printtimedian koulutus. Esikuvana Metropolialla on sen sisarkorkeakoulu Hochschule der Medien Stuttgartissa, jossa juuri käynnistyi englanninkielinen BA-tason Print Media Technologies -tutkinto.

Säätiön tutkimustukea on käytetty ensisijaisesti markkinoinnin, B2B-myynnin, yritystalouden ja tuotannonsuunnittelun opintojen verkkopohjaiseen toteuttamiseen. Hankkeen toinen painopistealue on yritysyhteistyömallin rakentaminen, jotta yhtäältä alan laiteympäristöihin voitaisiin tutustua ja niiden käyttöä oppia aidoissa työelämän tarjoamissa tilanteissa. Toisaalta yhteistyön tulisi olla motivoivaa ja hyödyllistä myös yrityksille, muuten sillä ei ole edellytyksiä toteutua ja toimia pitkällä tähtäimellä.

Uudenlaisia verkkokursseja

Covid-19-pandemian takia yritysyhteistyömallin rakentamisessa on ollut viivettä. Sen sijaan vuoden 2020 aikana suunniteltiin ja toteutettiin Moodle-alustalla uudenlaiset verkkopohjaiset opintojaksot sekä painomenetelmistä, materiaaleista ja visuaalisuudesta että markkinoinnista.

Tammikuussa 2021 alkavat yritystalouden ja myynnin opintojaksot. Maaliskuussa tarjotaan painotekniikan syventävien opintojen jakso, jossa keskitytään pre-pressiin ja värinhallintaan.

Tutkimussäätiön mukaan erityisen ilahduttavaa sivuaineopintojen käynnistämisessä ja tarjoamisessa on ollut saumaton yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa. Sen ansiosta sivuainetta suorittaa tasavertaisesti Metropolian tekniikan ja visuaalisen muotoilun opiskelijoiden kanssa toistakymmentä Stadin ammattiopiston painoviestinnän linjan opiskelijaa.

Share: