Painamisen volyymi vähenee mutta arvo nousee

3.5.2019 08:47Uutiset » Toimiala
Digipainaminen yleistyy tuotantomenetelmänä. Kuvassa Konica Minoltan KM1-digipainokone tuotannossa.

Volyymit ovat lievässä laskussa globaaleilla painotuotteiden markkinoilla, mutta tuotannon arvo nousee keskimäärin 1,18 % vuodessa vuoteen 2024 mennessä. Näin arvioi tutkimuslaitos Smithers Pira.

Digitaalinen painaminen kasvaa nopeasti, mutta offset pysyy suosituimpana painomenetelmänä.

A4-arkkeina mitattuna tutkimuslaitos laskee painotuotteiden tuotannon olleen 49 973 miljardia arkkia vuonna 2014. Volyymi laskisi hieman ja olisi 49 654 miljardia arkkia vuonna 2024. Tuotannon arvo kasvaisi kuitenkin tänä aikana 862,7 miljardiin dollariin. Suurinta kasvu on Aasiassa.

Perinteinen analoginen tuotanto kasvaa ennusteen mukaan vain 3 % tänä aikana, mutta sen osuus markkinoiden arvosta on kuitenkin edelleen 79 % vuonna 2024. Kasvu tulee pääasiassa fleksopainamisen ja syväpainamisen kasvusta pakkausmarkkinoilla. Sen sijaan rotaatiopainaminen (heatset ja coldset) supistuvat, kun julkaisujen ja mainospainotuotteiden painaminen vähentyy pitkissä sarjoissa.

Arkkioffset pitää kuitenkin pintansa painomenetelmänä ja on Smithers Piran mukaan edelleen suosituin painomenetelmä vuonna 2024. Arkkioffsetin tuotannon arvo olisi silloin 192,6 miljardia dollaria, kun digipainamisen arvo olisi noussut peräti 75 % ja olisi 180,9 miljardia dollaria.

Smithers Pira ennustaa siis digipainamiseen vahvaa kasvua, jonka ajurina on erityisesti mustesuihkupainaminen. Digiä käytetään yhä enemmän kirjojen ja pakkausten painamisessa.

Smithers Piran tutkimuksen nimi on ” The Future of Digital Versus Offset Printing to 2024”.

Share: