Nyt se on virallisesti Sanoma

2.10.2008 09:18Uutiset » Toimiala

Vahva eurooppalainen mediayhtiö Sanoma (aiemmin SanomaWSOY) kokoaa kaikki konsernin toimijat yhteisen Sanoma-brändin alle. Konkreettisesti tämä näkyy 1.10.2008 alkaen, kun konsernin nimi muuttui Sanomaksi. Samalla myös liiketoimintaryhmien nimet yhtenäistyivät Euroopan laajuisesti. Suomessa WSOY säilyy edelleen kustannusyhtiön nimessä sekä yleisen kirjallisuuden, oppimateriaalien ja yrityskustantamisen tuotemerkkinä.

Sanoma-konsernin liiketoimintaryhmien uudet nimet ovat Sanoma Magazines, Sanoma News (aiemmin Sanoma), Sanoma Learning & Literature (SanomaWSOY Education and Books), Sanoma Entertainment (SWelcom) ja Sanoma Trade (Rautakirja). Rautakirja säilyy Sanoma Trade -liiketoimintaryhmän emoyhtiön nimenä.

Nimenmuutos on jatkoa kevään 2007 johtamismallin muutokselle. Tavoitteena on lisätä konsernin sisäistä yhteistyötä, karsia päällekkäisyyksiä sekä tehostaa päätöksentekoa. Kehitys kohti yhtenäisempää konsernia näkyy jatkossa myös ulkoisesti. Uuden nimistön myötä konsernin eri osat yhdistyvät helpommin toisiinsa niin kuluttajien kuin yli 20 000 konsernilaisen mielissä.
“Sanoma-nimi luo yhtenäisyyttä kaikkeen toimintaamme. Konserni on ollut olemassa lähes kymmenen vuotta, mutta meillä ei ole ollut yhteistä ulkoista nimittäjää, jonka avulla yli 200 konsernin yhtiötä olisivat yhdistyneet toisiinsa eri sidosryhmien silmissä”, toimitusjohtaja Hannu Syrjänen (kuvassa) kertoo. “Sanoma on lisäksi iskevä nimi, joka on helppo lausua ja muistaa kaikilla kielialueilla.”
Sanoma-konserni toimii 20 Euroopan maassa ja sen liikevaihdosta yli puolet tulee Suomen ulkopuolelta. Sanoman tavoitteena on olla yksi Euroopan johtavista viestintäyhtiöistä. Konsernin neljä kansainvälistä kasvualuetta ovat aikakauslehdet, oppimateriaalit, digitaalinen liiketoiminta sekä lehtijakelu ja kioskit. Suomessa Sanoma toimii laaja-alaisesti kaikilla median osa-alueilla.
Mediakäytön muutosten ennakointi yhä haastavampaa
Konsernin juuret ovat syvällä toimintamaiden mediakulttuureissa. Suomessa Sanoma on toiminut luovuuden ja sananvapauden vaalijana aina Helsingin Sanoman edeltäjän, Päivälehden, perustamisesta vuonna 1889. Luotettava tiedonvälitys on edelleen kaiken toiminnan perusta, minkä lisäksi Sanoma tarjoaa lukijoilleen, kuuntelijoilleen ja katselijoilleen elämyksiä, viihdettä ja oppimiskokemuksia.
“Media-ala on muuttunut digitalisoitumisen myötä staattisesta tilasta nopeasti varsin turbulentiksi ja vaikeammin ennakoitavaksi. Myös eri viestimien väliset rajat hämärtyvät”, Syrjänen toteaa. “Haasteena on, että osaamme aistia ja ennakoida kuluttajan kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset ja tarjota ennakoivasti uuteen tilanteeseen soveltuvia laadukkaita tuotteita ja palveluja.”
Sanoman tuotevalikoiman kehityksessä media-alan muutos näkyy mm. painettujen ja sähköisten tuotteiden entistä tiiviimpänä yhteistyönä sekä voimakkaana panostuksena verkkoliiketoimintaan. “Sanoman yrityskulttuurin vahvuus on kyky oppia uutta. Olemme osanneet ottaa oppia ja uusia toimintatapoja myös konserniin ostetuista yrityksistä”, Syrjänen kiteyttää.

Linkki: www.sanoma.com

Share: