Nord Print tehostaa digitaalista kirjatuotantoa

11.1.2010 01:00Uutiset » Toimiala

Oy Nord Print Ab on valinnut Konica Minoltan kumppaniksi digitaalisen tuotannon mustavalkojärjestelmän toimittajana. Uuden bizhub PRO 1600P -mustavalkotuotantojärjestelmän arvioidaan tuottavan noin miljoona painopintaa kuukaudessa.

Joulukuussa asennettu Nord Printin uusi mustavalkojärjestelmä täydentää yrityksen jo olemassa olevaa Konica Minoltan mustavalko- ja värilaitekantaa ja mahdollistaa aiempaa suuremman ja tehokkaamman kirjojen tuotantomäärän.

Kirjapainoala on muutoksen edessä mikä näkyy esimerkiksi tuotannon siirtymisenä ulkomaille, pienempinä painosarjoina sekä kustannusrakenteiden paineina. Tämä markkinakehitys on avannut Nord Printissa uudenlaisia mahdollisuuksia digitaalisen tuotannon kehittämiseen.

Nord Printin kantava ajatus on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja niihin paneutuminen sekä henkilökohtaisen palvelun tarjoaminen kirjatuotannon eri vaiheissa. Erikoistuminen on tuonut menestystä ja etua muuttuvassa markkinatilanteessa, jossa paineet tuotannon tehostamiseen ovat suuret.

– Voimme tarjota asiakkaalle kokonaispaketin kirjan suunnittelusta painamiseen. Uuden järjestelmän uskotaan myös parantavan yrityksen kilpailukykyä, toteaa Nord Printin kirjapainonjohtaja Mika Saloranta

– Siirtyminen kevyemmistä tuotantojärjestelmistä midproduction-tuotteisiin on Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:lle merkittävä askel liiketoiminnan kehittämisessä. Olemme saavuttaneet Suomessa jo vahvan jalansijan tuotantojärjestelmien asennuksissa ja jatkossa pyrimme tarjoamaan kirjapainoille vielä tehokkaampia, kilpailukykyisiä, kustannustehokkaita ja taatusti houkuttelevia ratkaisuja, kertoo Suomen Konica Minoltan markkinointijohtaja Jarno Ahonen.

Katso yrityksen Konica Minolta estradisivu
Share: