Medioille ehdotetaan tukea ja veronalennusta

5.3.2014 14:55Uutiset » Toimiala

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitysmies Tuomas Harpf ehdottaa Suomeen Tanskan mediatukijärjestelmän kaltaista mallia, jossa jaettaisiin tuotantotukea ja innovaatiotukea. Kaikkiaan tukea jaettaisiin 30 miljoonaa euroa. Sanomalehtien Liitto pitää ehdotuksia myönteisinä.

Tuotantotukea (25 miljoonaa euroa) voitaisiin ehdotuksen mukaan myöntää esimerkiksi enintään 30 % journalistisen sisällön tuottamisen kustannuksista. Tukea voisivat saada sekä painetut että verkkojulkaisut, mutta myös TV- ja radioalan journalistinen sisältötuotanto. Näin se olisi toimialan sisällä täysin kilpailuneutraali. Tukijärjestelmä olisi määräaikainen.

Innovaatiotukea (5 miljoonaa euroa) voitaisiin myöntää media-alan kehittämishankkeisiin, kuten uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen tuotekehitykseen. Lisäksi Harpf alentaisi lehtien arvonlisäveroa viiteen prosenttiin, mikä on alin EU:ssa hyväksytty alv-kanta. Alennuksen tulisi olla määräaikainen ja heijastua kuluttajahintoihin.

Selvitysmiehen ehdottama määräaikainen mediatuki on Sanomalehtien liiton puheenjohtajan Vesa-Pekka Kangaskorven mielestä perusteltu vaikean siirtymäkauden aikana, etenkin kun Suomen lehdistötuki on muista Pohjoismaista poiketen ajettu alas. Kaikkein tehokkain keino tukea suomalaisten lukemista olisi hänen mukaansa lehtitilausten arvonlisäveron alentaminen viiteen prosenttiin.

Share: