Mediamarkkinaselvitystä pidetään realistisena

8.12.2015 09:00Uutiset » Toimiala

jukka_viitasaari

Maanantaina julkistettu selvitys kotimaisista mediamarkkinoista on kattava ja realistinen tilannearvio, joka sisältää tervettä ravistelua kaikille media-alan toimijoille, Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Viitasaari toteaa. Työryhmä esitti mm. Ylen tehtävän täsmentämistä ja muutoksia media-alaa koskeviin veroihin.

Viitasaaren mielestä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin asettaman, professori Anssi Vanjoen vetämän työryhmän toimenpide-ehdotukset avaavat uusia mahdollisuuksia markkinoiden uudistumisen ja kasvun vauhdittamiseen.

– Kannatettavia ovat muun muassa mainonnan sääntelyyn ja kuvaohjelmalain keventämiseen liittyvät ehdotukset. Ehdotusta kansallisen digitaalisen uutispalvelun edistämisestä on syytä viedä eteenpäin, Viitasaari sanoo.

Yleisradion tehtävän täsmentäminen ja sitä seuraava rahoituksen tason arviointi ovat Viitasaaren mukaan välttämättömiä mediamarkkinoiden moniäänisyyden turvaamiseksi. Tärkeitä ovat myös ehdotukset Ylen riippumattoman valvonnan tehostamisesta ja uudelleenorganisoinnista. Työryhmä esittää lisäksi Ylen toimintamalleihin useita muutoksia, joilla on välittömiä vaikutuksia markkinoihin ja kilpailuun.

Median verottamisessa työryhmä olisi Viitasaaren mukaan voinut esittää rohkeampiakin avauksia.

Lisätietoja Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta.

Share: