Mediamainonnan lasku hidastuu

25.8.2014 08:08Uutiset » Toimiala

Mediamainonta on ollut laskusuunnassa Suomessa jo pitkään, mutta lasku on hidastunut vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Tämän vuoden toisella neljänneksellä mainonnan määrä laski enää 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Positiivista kehitystä näkyy lääke- ja elintarvikealan mainonnassa. Muilla keskeisillä toimialoilla ei ole vielä päästy kasvuun.

Positiivisia merkkejä ovat myös kasvaneet panostukset radioon, ulkomainontaan ja elokuvamediaan sekä verkkomainonnan myönteinen kehitys. Investoinnit mediamainontaan olivat TNS Gallupin Ad Intelligencen seurannan mukaan kuluvan vuoden toisen kvartaalin aikana 268 miljoonaa euroa.

Printtimainonta on sen sijaan yhä laskusuunnassa. Sanomalehtimainonta väheni vuoden 2013 toiseen kvartaaliin verrattuna 6,0 %. Isoista toimialoista panostuksiaan laskivat erityisesti vähittäiskauppa, matkailu ja liikenne sekä finanssiala.

Aikakauslehtimainonta laski 12,0 %. Suurista toimialoista kosmetiikka, finanssiala ja vähittäiskauppa vähensivät mainospanostuksiaan. Kasvua oli elintarvikkeiden ja lääkkeiden mainosinvestoinneissa.

Kuva: Unilever on Suomen suurimpia mainostajia ja Ingman paljon mainostettu jäätelömerkki.

Share: