Medialle tarjolla innovaatiotukia

15.10.2014 07:55Uutiset » Toimiala

Medialle on jo ensi vuonna tarjolla innovaatiotukea 20 miljoonaa euroa. Jaettavan innovaatiotuen kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa. Myös Tekesissä on avoinna media-alalle sopivia rahoitushakuja.

Innovaatiotuen jakaminen käynnistetään innovaatiokilpailulla, jonka kautta pienet ja uudet toimijat voivat saada rahoitusta. Merkittävä osa tuesta jaetaan laajempien yhteistyökonsortioiden isoille hankkeille.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru on kannustanut yrityksiä verkottumaan sekä toimialan sisällä että yli toimialarajojen. Tuen jakamista hallinnoi Innovaatiorahoituskeskus Tekes. Liikenne- ja viestintäministeriö ohjaa tuen suuntaamista.

Fiiliksestä fyrkkaa ja Digitaalinen liiketoiminta ovat Tekesissä avoinna olevia ohjelmia ja rahoitushakuja, joista myös media-alan yritykset voivat hakea rahoitusta. Fiiliksestä fyrkkaa on Tekesin vuoteen 2018 kestävä ohjelma, jonka tarkoitus on nostaa tunne ja asiakkaan kokema arvo liiketoiminnan keskeisiksi tekijöiksi. Digitaalinen liiketoiminta on suomalaisille yrityksille suunnattu rahoitushaku digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen.

Kuva: UPM.

Share: